Chương trình lễ Mừng Xuân Mậu Tuất

Chương trình lễ Mừng Xuân Mậu Tuất

Tin Giáo Xứ - Feb 09/02/2018

Giáo xứ Phú Hòa kính chúc Quý vị cùng Gia quyến, Năm Mới  Mậu Tuất  An Khang Thánh Đức.