CHƯƠNG TRÌNH MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2016 & TẾT DƯƠNG LỊCH 2017

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2016 & TẾT DƯƠNG LỊCH 2017

Tin Giáo Xứ - Dec 14/12/2016

 

THỨ BẢY 24/12/2016:

18h00: Hoạt cảnh Giáng Sinh

19h00: Thánh lễ dành cho thiếu nhi

21h30: Canh thức mừng Chúa Giáng Sinh

22h00: THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

CHÚA NHẬT 25/12/2016:

05h30: Thánh lễ rạng đông

07h30: Thánh lễ thiếu nhi

17h00: Thánh lễ chiều

THỨ SÁU 30/12/2016:

17h30: Lễ Thánh Gia Thất Thánh

Cầu nguyện cho các đôi nhân kỷ niệm: 10 – 20 – 30 – 40 năm hôn phối.

THỨ BẢY 31/12/2016: 17h30:

Thánh lễ tạ ơn kết thúc năm 2016

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÒA GIẢI

Để giúp giáo dân lãnh nhận Bí Tích Giao hòa với Thiên Chúa, và chuẩn bị tâm hồn đón Mừng Chúa Giáng Sinh, Cha sở ngồi tòa hòa giải  với thời gian như sau.

Thời gian: 16h00 – 17h15,  từ thứ Hai đến thứ Bảy.