CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2013

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2013

Uncategorized - Mar 24/03/2014

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2013

CHƯƠNG TRÌNH

TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2013

* NGÀY 24/03/2013: CHÚA NHẬT LỄ LÁ

– 05h00:  Làm Phép Lá  –  Kiệu Lá  –  Thánh Lễ sáng

– 07h30: Thánh Lễ Thiếu Nhi

– 17h00: Thánh Lễ chiều

 

* NGÀY 25/03/2013: THỨ HAI TUẦN THÁNH

– 17h30: Thánh Lễ

* NGÀY 26 & 27/03/2013: THỨ BA & THỨ TƯ TUẦN THÁNH

– 17h30: Thánh Lễ

– 19h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu – Dâng Hạt

 

* NGÀY 28/03/2013: THỨ NĂM TUẦN THÁNH

– 17h30: THÁNH LỄ TIỆC LY – có Nghi Thức Rửa Chân

– Sau Thánh Lễ: Rước Thánh Thể sang Nhà Tạm

– 19h00 – 23h45: Chầu Thánh Thể

 

* NGÀY 29/03/2013: THỨ SÁU TUẦN THÁNH

KỶ NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU

– 17h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể

– 17h50: Suy Tôn Thánh  Giá

– Rước xác Chúa và hôn chân Chúa

– Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

– Dâng hạt – Ngắm Dấu Đanh

* NGÀY 30/03/2013: THỨ BẢY TUẦN THÁNH VỌNG PHỤC SINH

– 21h30: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

* NGÀY 31/03/2013: CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH

– 05h30: Thánh Lễ Phục Sinh

– 07h30: Thánh Lễ Thiếu Nhi

– 17h00: Thánh Lễ chiều

 

                                      Phú Hòa ngày 09 tháng 03 năm 2013

            Tm HĐMV Gx Phú Hoà

                          Bart. Lê Sơn Hà