CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI

CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Chuyện Phiếm Đạo Đời bao gồm tất cả những chuyện có tính … “đời thường ở huyện” nhưng lại được ánh sáng Tin Mừng sọi dọi. Trước những trăn trở, dằn vặt của cuộc sống, TIN MỪNG chính là ánh sáng dẫn đường và khi chọn phương tiện chuyện phiếm để bộc bạch nỗi niềm,

CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI 

 Chuyện Phiếm Đạo Đời bao gồm tất cả những chuyện có tính … “đời thường ở huyện” nhưng lại được ánh sáng Tin Mừng sọi dọi. Trước những trăn trở, dằn vặt của cuộc sống, TIN MỪNG chính là ánh sáng dẫn đường và khi chọn phương tiện chuyện phiếm để bộc bạch nỗi niềm, chắc hẳn Trần Ngọc Mười Hai chỉ có mục tiêu đó.

Hy vọng mục tiêu này sẽ được quảng đại độc giả khắp nơi chia sẻ và có lẽ chỉ cần một vài độc giả nào đó -qua những chuyện phiếm rất gần gũi với ĐẠO, với ĐỜI- có thể bỗng chốc nhìn thấy một tia sáng nào đó soi dọi ĐỜI mình và ĐỜI người, thì hẳn sẽ là niềm an ủi lớn lao cho tác giả Trần Ngọc Mười Hai.

 

 
MỤC LỤC
Thay Lời Tựa
§1 – “Ấy Là Kể Chuyện”
§2 – Nhớ Mà Làm – Làm Mà Nhớ
§3 – Có Phải Là Anh Ngoài Luồng
§4 – Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên
§5 – Vào Nơi Trống Vắng
§6 – Sao Cứ Gọi Các Cụ Là Cha
§7 – Nghe Cũng Là Quà Tặng
§8 – Nay Đồ Dâng Cúng, Có Nên Ăn
§9 – Bận Lòng Người Con
§10 – Cứ Chọn Chỗ Tốt Mà Ngồi Sao
§11 – Sống Đạo Với Người Đồng Đạo
§12 – Một Thoáng Mạn Đàm Về “Cái Gia Gia”
§13 – Để Lại Cho Em, Này Những Buổi Chiều
§14 – Những Húy Và Kỵ Nơi Nhà Đạo
§15 – Phút Nguyện Cầu Sao Vẫn Lan Man?
§16 – Núi Sọ Và Nỗi Sợ
§17 – Cộng Trừ Nhân Chia, Ấy Cuộc Đời
§18 – Lời Nào Cho Anh, Áo Nào Cho Em
§19 – Áo Anh Trắng Quá, Nhìn Không Ra
§20 – Đúng Mẹ Là Mẹ Chúa Trời
§21 – Một Thoáng Mẹ Hiền
§22 – Cầu Xin Hay Khấn Nguyện Cũng Đều Chúc Tụng Thiên Chúa
§23 – Tình Đã Đến Như Mây Trời Còn Lấp Ló
§24 – Cộng Đoàn Tình Thương Thương Tình Cộng Đoàn
§25 – Một Thoáng Hoảng Sợ
§26 – Những Sự Rất Thật
§27 – Vô Ngộ – Giác Ngộ, Thảy Đều Rất “Ngộ”
§28 – Người Là Ai? Bà Là Ai?
§29 – Cũng Là Chuyện Kể
§30 – Dẫu Có Ra Sao Cứ Hy Vọng
§31 – Những Điều Trông Thấy, Có Đau Đớn Lòng?
§32 – Nghèo Và Cái Eo
§33 – Có Chăng Nền Thần Học Dục Tình ?
§34 – “Tôi Xa Hà Nội Năm Lên 18, Khi Vừa Biết Yêu”
§35 – Đi Đi Mà Kể Lại
Phụ Lục: Thư của cha, mà cũng là của em, người em linh mục Hồ Quang Lâm, CssR.

 

 

Tác giả Trần Ngọc Mười Hai