Cộng đoàn giáo xứ đi đàng Thánh Giá trọng thể

Cộng đoàn giáo xứ đi đàng Thánh Giá trọng thể

Tin Giáo Xứ - Apr 01/04/2018

Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trái. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con

Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gía trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cung chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Trong tâm tình cùng vác Thánh Giá theo chân Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn và phục sinh cùa Ngài, Cha sở Ant ôn và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa tổ chức buổi Ngắm đàng Thánh giá trọng thể trong khuôn viên thánh đường, vào lúc 17h30′ ngày 30-3-2018.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link đây