Cộng Đoàn giáo xứ đi Đàng Thánh Giá

Cộng Đoàn giáo xứ đi Đàng Thánh Giá

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Để giúp giáo dân chuẩn bị tâm hồn trong mùa chay Thánh và suy ngẫm về sự Thương Khó của Chúa Giêsu

Để giúp giáo dân chuẩn bị tâm hồn  trong mùa chay Thánh và suy ngẫm về sự Thương Khó của Chúa Giêsu, vào lúc 16:40  thứ Sáu trong những tuần mùa chay. Cha sở cùng cộng đoàn giáo xứ đi Đàng Thánh Giá, và ngắm 15 sự Thương khó của Chúa Giêsu.

Sau đây một số hình ảnh cộng Đoàn giáo xứ đi Đàng Thánh Giá.

MVTTGX