CỘNG TÁC VỚI CHÚA

CỘNG TÁC VỚI CHÚA

SUY NIỆM - Sep 22/09/2017

Thứ Sáu tuần XXIV TN  

Lc 8, 1-3

 

Những người vây quanh Đức Giê-su trong hành trình sứ vụ của người xem ra là những người không được thế giá lắm trong thế giới Do-thái. Các môn đệ người thì quê mùa, dốt nát, kẻ thì lý lịch bất hảo. Các bà cũng thế, Maria Madalena thì đã từng bị bảy quỉ ám, bà Gioanna thì lại là vợ của viên quản lý của vua Hê-rô-đê…. Nhưng những con người xem ra kém cỏi về tri thức, thể chất hoặc tinh thần ấy đã giống nhau ở một điểm chung là họ đã gặp được Đức Giê-su, đặt niềm tin vào Người và sẵn sàng quảng đại để đi theo Người, phục vụ Người.   

Những con người, môn đệ của Đức Giê-su ấy đã cảm nhận được nơi Người sự hiện diện của Tin mừng – Tin mừng của tình thương, của niềm vui, của sự giải thoát, đặc biệt là giải thoát tâm linh – Tin mừng có sức cứu độ con người. Trong một thế giới còn đầy dẫy những khổ đau, bất công, nghèo.

Một thế giới mà nền văn hóa sự chết ngày càng lan tràn, thì hình ảnh một Đức Giê-su là trung tâm hiện diện giữa những phần tử bất hảo để gieo Tin mừng vào lòng đời vẫn là niềm tin tưởng và hy vọng cho chúng ta vào một trời mới, đất mới. Nếu cuộc đời của ta có tăm tối và nhiều bất hảo, nếu cuộc đời này ta thấy quá ít những người sống tin mừng của Chúa, hãy cứ tin và hy vọng, cứ can đảm cậy trông, đặt tất cả vào trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa – Người sẽ chữa lành. Đồng thời từ những nhóm nhỏ sống tin mừng, Người sẽ thực hiện những chuyện lớn lao. Phần ta, hãy để Người sử dụng ta như khí cụ loan báo tin vui nước trời.

Tuy nhiên, trong hành trình đức tin, để gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ Đức Ki-tô Đấng cứu độ, Đấng cho chúng ta hưởng niềm hạnh phúc, niềm vui của nước trời, chúng ta cần có lòng kiên nhẫn, tỉnh thức đợi chờ, như các cô trinh nữ khôn ngoan cầm đèn sáng trong tay chờ chàng rể đến để vào dự tiệc cưới (x. Mt 25, 1 – 13), như người quản lý tỉnh thức chờ đợi chủ về .

Ngày nay, nếu để ý ta thấy có nhiều sản phẩm “xài liền”, như mì ăn liền, cà phê uống liền, chụp hình lấy liền…. Dù biết phẩm chất của những sản phẩm đó không được tốt, nhưng chúng ta vẫn thích, bởi vì đỡ tốn công và đỡ mất giờ.” Tuy nhiên có những vấn đề người ta không thể muốn liền mà có được, những vấn đề thuộc về tiến trình và qui luật cuộc sống như sự phát triển tâm sinh lý và đào tạo một con người…không phải cứ muốn như thế nào thì được ngay như vậy. Do đó, dù cuộc sống có thế nào, chúng ta cũng hãy cứ trung thành với Đức Ki-tô và tin vào Tin Mừng.

Một điểm son khác chúng ta tìm thấy trong bài tin mừng hôm nay là sự kiện các người phụ nữ đi theo Chúa. Có thể gọi đây là những “Nữ Tông đồ” đầu tiên, và đây là điểm rất đặc biệt. Đặc biệt vì giữa một thế giới (Do-thái) còn nặng óc phân biệt giới tính, người phụ nữ chỉ là con số không so với đàn ông, thì việc các chị em đi theo Đức Giê-su để hỗ trợ Người trong sứ vụ loan báo Tin mừng là một việc “cách mạng”. Chúa Giê-su không hề chê bỏ bất cứ ai, dù họ thuộc thành phần nào trong xã hội. Tất cả mọi người đều là những nhân vị cần được quí trọng và yêu mến vì họ đều được Chúa dựng nên, đều được mời gọi hưởng hạnh phúc nước trời, đều được mời gọi cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu độ của Chúa.

Vì thế chúng ta hãnh diện vì chúng ta là một nhân vị độc đáo của Chúa, chúng ta có thế giá vì Con Thiên Chúa đã đổ máu để cứu chuộc chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng tôn trọng nhân vị của mỗi con người, vì họ cũng là tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Do đó, không ai có mặc cảm vì mình vô dụng hoặc kém cỏi, nhưng chúng ta phải không ngừng cảm tạ tình yêu và lòng thương xót Chúa đã dành cho chúng ta bằng cách mỗi ngày cố gắng sống xứng đáng hơn, mỗi ngày sống yêu thương hơn để cộng tác với Người trong công trình cứu độ.

Chúa luôn mời gọi tất cả mọi người trở thành môn đệ Chúa. Những ai được Chúa chọn sẽ đi sâu vào sứ mệnh của Chúa là tiếp tục rao giảng Tin Mừng, cử hành những việc Thánh mà Chúa đã cách đặc riêng cho những người này, đó chính là các linh mục, tu sĩ nam nữ. Những người khác được Chúa gọi, con số đông hơn, họ cũng cộng tác một phần vào công trình cứu độ của Chúa. Họ là những nhóm Caritas, những ông trùm, ông biện, các ban ngành đoàn thể trong Giáo Xứ. số đông hơn nữa đó chính là tất cả những người giáo dân Kitô Hữu, với ơn gọi giáo dân họ cũng được phúc Chúa gọi trở nên người Kitô hữu làm con Thiên Chúa. Như thế cho dù được Chúa chọn hay Chúa gọi, tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, là môn đệ của Chúa. Tất cả chúng ta hãy chung tay góp công, góp sức, góp của, góp lời cầu nguyện để làm cho nước Chúa ngày càng lớn mạnh, cùng đem Tin Mừng của Chúa đến cho tất cả mọi người chưa được biết Chúa.

          Những người theo Chúa Giêsu trong công cuộc loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa, ngoài nhóm Mười Hai, còn có các phụ nữ. Họ là những người đã được Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật và trừ khỏi tà thần. Khi nhận biết, tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu, các người phụ nữ này đã dùng của cải mình có mà giúp Chúa, đồng thời bước theo Người trong công cuộc truyền giáo. Chúa Giêsu muốn kêu gọi tất cả mọi người cộng tác với Chúa trong sứ vụ của Ngài.

          Thiên Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta dấn bước theo Người trong việc loan báo ơn cứu độ cho nhân loại. Để ra đi làm chứng cho Chúa, Chúa Giêsu muốn chúng ta có một cảm nghiệm thật sâu xa về Chúa, nhận biết Thánh ý Chúa và trung thành thi hành. Bước theo Chúa là biết tận dụng những khả năng và hoàn cảnh Chúa ban để phục vụ Chúa và anh chị em mình, mang bình an và tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Tuệ Mẫn