Đã qua… đã đến…

Đã qua… đã đến…

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

“Chúa – Cha – con” thắm hiệp thông, Đa văn… đa giáo … khơi trông “Tình Trời.”

Kính chào Đức Giáo hoàng Phanxicô

Đã qua rồi, những ngày bối rối

Trũng mắt sâu ! sáng tối bồi hồi…

Thánh Cha Biển Đức từ ngôi,

“Tòa Người Ngư Phủ” vắng người từ đây!

Lời từ nhiệm – âm ba sóng dậy

Kìa nhân sinh – hết thảy ngỡ ngàng…

Tâm tình phản tỉnh xốn xang;

“vì sao nên nỗi Giáo hoàng từ ngai?”

Đã qua rồi, những ngày mật nghị,

Muôn tâm hồn đợi khói trắng lên…

Trong chiêm niệm – phó Hoàng Thiên,

Xin cho Giáo hội trung kiên ngàn đời.

Đã đến rồi, người từ Nam Mỹ,

Dáng cao cao, cử chỉ nhún nhường,

Ngài cười trông thật dễ thương.

Khôi hài ý vị – muôn phương hài lòng.

 
Đã đến rồi, con người mục vụ.

Đi vào đời – phục vụ anh em.

Ngài là người của dân nghèo

Ai mang mối phúc khó nghèo – hãy vui …

 

Đã đến rồi, Phan Sinh hiện đại,

Bỏ trắng tay – nhận lại hòa bình.

Hăng say đối thoại nhân sinh

Chung tay xây dựng an bình nhân gian.

Vui vui quá ! Pa-pa yêu mến.

Lời Cha khuyên: “cầu nguyện” – khiêm nhường,”

“bước đi – xây dựng – tuyên xưng …

Mến yêu Thánh Giá … không ngừng dấn thân.

 
Vui vui quá ! Thánh Cha Đối thoại,

Tiếp Lửa Thần Đối thoại cho con,

“Chúa – Cha – con” thắm hiệp thông,

Đa văn… đa giáo … khơi trông “Tình Trời.”

 
Con hiệp ý, tạ ơn Thiên Chúa,

Cùng nguyện xin: ơn tủa thánh gieo

Trên Cha – “Cha của người nghèo”

Để Cha trợ giúp kẻ nghèo tâm linh”
 
Con cảm ơn Thánh Cha Biển Đức,

Đã dạy con tri túc thế thời,

Cha thần nguyện – tiếp thần hơi,

Con vào đối thoại vẫn nhờ ơn Cha.

 
Con cảm ơn hồng y mật tuyển,

Gánh can qua, suy – nguyện – bầu – tôn …

Xin ơn Thần Khí trào tuôn,

Trên đoàn "Hoàng tử" – xác hồn kiện khang.

 
Con cảm ơn những người thiện chí,

Trong câu kinh tỏ ý cùng Trời,

“xin cho Giáo Hội Chúa Trời

Có người lãnh đạo – đạo đời thảy vui”.
 

Vui là vui quá!

Khen là khen thay!

Tin và trông đợi,

Bình minh ló dạng…

 

Hòa Duyên