Danh sách Giám Mục và Hồng Y Việt Nam

Danh sách Giám Mục và Hồng Y Việt Nam

Tài liệu tham khảo - Oct 16/10/2015

DS GM va Hy

Danh sách giám mục

(*) Ghi chú: Danh sách được xếp theo thứ tự thời gian được tấn phong, các tước vị hồng y cũng được ghi chú trong danh sách này.

1 † Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng 11/06/1933 “Hãy châm rễ sâu trong dân ta chọn” Phát Diệm

2 † Giuse Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn 29/06/1935 “Kiên nhẫn giảng dạy” Bùi Chu

3 † Phêrô Martinô Ngô Đình Thục 04/05/1938 “Chiến sĩ Chúa Kitô” Vĩnh Long + Huế + Vatican

4 † Gioan Maria Phan Ðình Phùng 03/12/1940 “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa” Phát Diệm

5 † Tađêô Lê Hữu Từ 29/10/1945 “Tiếng kêu trên rừng vắng” Phát Diệm + Bùi Chu

6 † Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi 04/08/1950 “Vâng lời thầy con thả lưới” Bùi Chu + Quy Nhơn + Đà Nẵng

7 † Giuse Maria Trịnh Như Khuê 15/08/1950 “Hãy theo Thầy” Hà Nội

8 † Đa Minh Hoàng Văn Đoàn 03/09/1950 “Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho các anh em tôi” Bắc Ninh + Quy Nhơn

9 † Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức 16/09/1951 “Hãy dọn đường Chúa” Vinh

10 † Giuse Trương Cao Đại 19/03/1953 “Xin Thánh hoá chúng trong sự thật” Hải Phòng

11 † Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền 30/11/1955 “Rao giảng chúa Giêsu chịu đóng đinh” Sài Gòn + Đà Lạt

12 † Phaolô Nguyễn Văn Bình 30/11/1955 “Hãy đi rao giảng” Cần Thơ + Sài Gòn

13 † Phêrô Khuất Văn Tạo 07/02/1956 “Chiến thắng trong bác ái” Hải Phòng + Bắc Ninh

14 † Phaolô Bùi Chu Tạo 26/04/1959 “Yêu thương không giả dối” Phát Diệm

15 † Vinh Sơn Phạm Văn Dụ 05/03/1960 “Theo Chúa trong mọi trường hợp” Lạng Sơn và Cao Bằng

16 † Đa Minh Đinh Đức Trụ 25/03/1960 “Lính tốt của Chúa Kitô” Thái Bình

17 † Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang 23/04/1960 “Ðức tin – Bình an” Hưng Hóa

18 † Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh 10/11/1960 “Ðến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria” Bùi Chu

19 † Antôn Nguyễn Văn Thiện 22/01/1961 “Thực hành và chân lý” Vĩnh Long

20 † Micae Nguyễn Khắc Ngữ 22/01/1961 “Chúa trong anh chị em” Long Xuyên

21 † Giuse Trần Văn Thiện 22/01/1961 “Phần rỗi trong Thánh Giá” Mỹ Tho

22 † Philipphê Nguyễn Kim Điền 22/01/1961 “Nên mọi sự cho mọi người” Cần Thơ + Huế

23 † Phaolô Trần Đình Nhiên 15/03/1963 “Lẽ sống của tôi là Ðức Kitô” Vinh

24 † Giuse Maria Trịnh Văn Căn 02/06/1963 “Thương yêu – Vui mừng – Bình an” Hà Nội

25 † Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng 15/08/1963 “Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa” Bắc Ninh + Hà Nội

26 † Giuse Lê Quý Thanh 13/02/1964 “Chúc tụng Chúa” Phát Diệm

27 † Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang 05/05/1965 “Hãy nâng tâm hồn lên” Cần Thơ

28 † Giuse Phạm Văn Thiên 06/01/1966 “Ơn Chúa ở cùng tôi” Phú Cường

29 † Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm 06/01/1966 “Bác ái độ lượng” Sài Gòn

30 † Giuse Lê Văn Ấn 09/01/1966 “Hãy giết và ăn” Xuân Lộc

31 † Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 24/06/1967 “Vui mừng và hi vọng” Nha Trang + phó Sài Gòn
Vatican

32 † Phêrô Nguyễn Huy Mai 15/08/1967 “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại” Buôn Mê Thuột

33 † Giacôbê Nguyễn Văn Mầu 12/09/1968 “Yêu thương và lao khổ” Vĩnh Long

34 † Phêrô Maria Nguyễn Năng 12/03/1971 “Vâng lời Thầy con thả lưới” Vinh

35 † Đa Minh Nguyễn Văn Lãng 11/08/1974 “Trong Ngài, con hằng hi vọng” Xuân Lộc

36 † Nicôla Huỳnh Văn Nghi 11/08/1974 “Thiên chúa là Tình yêu” Sài Gòn + Phan Thiết

37 † Phaolô Huỳnh Đông Các 11/08/1974 “Hoà bình Chúa Kitô trong vương quốc Ngài” Quy Nhơn

38 † Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm 17/03/1975 “Chân lý trong bác ái” Đà Lạt + Thanh Hoá

39 † Alexis Phạm Văn Lộc 27/03/1975 “Tôi tớ mọi người” Kon Tum

40 Phaolô Nguyễn Văn Hòa 05/04/1975 “Trong tinh thần và chân lý” Phan Thiết + Nha Trang + Buôn Mê Thuột

41 Gioan Baotixita Bùi Tuần 01/05/1975 “Giới luật mới” Long Xuyên

42 † Ða Minh Ðinh Huy Quảng 07/05/1975 “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” Bắc Ninh

43 † Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách 06/06/1975 “Ðể phục vụ” Đà Nẵng

44 † Emmanuel Lê Phong Thuận 06/06/1975 “Chính nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài” Cần Thơ

45 † Anrê Nguyễn Văn Nam 10/06/1975 “Vui mừng trong Thánh giá Chúa Kitô” Mỹ Tho

46 † Phêrô Phạm Tần 22/06/1975 “Khi con trở lại, hãy làm vững tin anh em con” Thanh Hoá

47 † Đa Minh Lê Hữu Cung 29/06/1975 “Mẹ Maria, hi vọng của chúng ta” Bùi Chu

48 † Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật 16/07/1975 “Phục vụ Chúa trong hân hoan” Xuân Lộc

49 † Raphael Nguyễn Văn Diệp 15/08/1975 “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” Vĩnh Long

50 Stêphanô Nguyễn Như Thể 07/09/1975 “Cho muôn dân được sống” Huế

51 † Giacôbê Huỳnh Văn Của 22/02/1976 “Trong bình an” Phú Cường

52 † Giuse Phan Văn Hoa 30/03/1976 “Hiền lành và khiêm nhường trong lòng” Quy Nhơn

53 † Giuse Phan Thế Hinh 14/11/1976 “Xin Vâng ý Cha” Hưng Hoá

54 † Giuse Nguyễn Thiện Khuyến 24/04/1977 “Xin Vâng” Phát Diệm

55 † Louis Phạm Văn Nẫm 02/02/1978 “Yêu thương không giả dối” TP.HCM

56 † Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương 18/02/1979 “Hãy ra khơi” Hải Phòng

57 † Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp 04/03/1979 “Xin cho con say mê Thánh Giá” Vinh

58 † Giuse Maria Vũ Duy Nhất 08/08/1979 “Lạy Cha, xin vâng ý Cha” Bùi Chu

59 † Giuse Maria Đinh Bỉnh 08/12/1979 “Này là Mẹ con” Thái Bình

60 Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang 22/04/1981 “Chân lý trong tình thương” Hà Nội + Thái Bình

61 † Giuse Trịnh Chính Trực 15/08/1981 “Chúa giàu lòng thương xót” Buôn Mê Thuột

62 Phêrô Trần Thanh Chung 22/11/1981 “Ngài yêu tôi” Kon Tum

63 † Louis Hà Kim Danh 10/10/1982 “Kiên nhẫn thắng mọi sự” Phú Cường

64 Giuse Nguyễn Văn Yến 16/12/1988 “Vâng lời và bình an” Phát Diệm

65 † Giuse Nguyễn Quang Tuyến 25/01/1989 “Xin cho chúng hiệp nhất” Bắc Ninh

66 † Giuse Nguyễn Phụng Hiểu 11/04/1991 “Các con hãy nên chứng nhân của Thầy” Hưng Hoá

67 Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 03/12/1991 “Ngài phải lớn lên” Đà Lạt + Hà Nội

68 Tôma Nguyễn Văn Trâm 07/5/1992 “Hiền lành và khiêm nhượng” Xuân Lộc + Bà Rịa

69 Phaolô Maria Cao Đình Thuyên 19/11/1992 “Cùng chịu đóng đinh vào Thập giá Ðức Kitô” Vinh

70 Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 11/08/1993 “Như Thầy yêu thương” Mỹ Tho + TP.HCM

71 † Phaolô Lê Đắc Trọng 15/08/1994 “Xin vâng ý Chúa” Hà Nội

72 † Giuse Nguyễn Tích Đức 17/06/1997 “Ðạt tới người mới” Buôn Mê Thuột

73 † Phêrô Nguyễn Văn Nho 18/06/1997 “Hiền lành và khiêm nhường” Nha Trang

74 Phêrô Trần Đình Tứ 06/01/1999 “Yêu rồi làm” Phú Cường

75 Phaolô Bùi Văn Đọc 20/05/1999 “Chúa là nguồn vui của con” Mỹ Tho + TP.HCM

76 Giuse Ngô Quang Kiệt 29/06/1999 “Chạnh lòng thương” Lạng Sơn và Cao Bằng + Hà Nội

77 Giuse Trần Xuân Tiếu 29/06/1999 “Ðể tất cả nên một” Long Xuyên

78 Phêrô Nguyễn Soạn 12/08/1999 “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy” Quy Nhơn

79 Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh 30/06/2000 “Khiêm tốn phục vụ” Đà Nẵng

80 † Tôma Nguyễn Văn Tân 15/08/2000 “Hành trình trong đức ái” Vĩnh Long

81 † Giuse Hoàng Văn Tiệm 08/08/2001 “Người bảo sao thì cứ làm vậy” Bùi Chu

82 † Phaolô Nguyễn Thanh Hoan 11/08/2001 “Tin Mừng cho người nghèo khó” Phan Thiết

83 Giuse Vũ Duy Thống 17/08/2001 “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” TP.HCM + Phan Thiết

84 Giuse Vũ Văn Thiên 02/01/2003 “Phục Vụ Trong Niềm Vui Và Hy Vọng” Hải Phòng

85 Phêrô Nguyễn Văn Tốt 06/01/2003 “Hãy đi rao giảng cho muôn dân” Sri Lanka

86 Stêphanô Tri Bửu Thiên 18/02/2003 “Ðến với muôn dân” Cần Thơ

87 Đa Minh Mai Thanh Lương 11/06/2003 “Anh em không còn là người xa lạ” Orange, Hoa Kỳ

88 Micae Hoàng Đức Oanh 28/08/2003 “Cha chúng con” Kon Tum

89 Antôn Vũ Huy Chương 01/10/2003 “Xin vâng” Hưng Hóa + Đà Lạt

90 Giuse Nguyễn Chí Linh 04/08/2004 “Xin cho họ nên một” Phát Diệm + Thanh Hoá

91 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh 11/11/2004 “Tất cả vì tình yêu Ðức Kitô” Xuân Lộc

92 Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng 07/04/2005 “Như một người phục vụ” Huế

93 Giuse Võ Đức Minh 15/12/2005 “Ngài đã yêu thương họ đến cùng” Nha Trang

94 Phêrô Nguyễn Văn Ðệ 18/01/2006 “Hãy cho tôi các linh hồn” Bùi Chu + Thái Bình

95 Giuse Châu Ngọc Tri 13/5/2006 “Trời mới đất mới” Đà Nẵng

96 Giuse Đặng Đức Ngân 03/12/2007 “Ðến với muôn dân” Lạng Sơn và Cao Bằng

97 Cosma Hoàng Văn Đạt 04/08/2008 “Tình thương và sự sống” Bắc Ninh

98 Phêrô Nguyễn Văn Khảm 15/10/2008 “Hãy theo Thầy” TP.HCM + Mỹ Tho

99 Lôrensô Chu Văn Minh 15/10/2008 “Phục vụ trong Đức Ái” Hà Nội

100 Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản 21/02/2009 “Hãy bước theo Thần khí” Ban Mê Thuột

101 Giuse Nguyễn Năng 25/07/2009 “Hiệp thông – phục vụ” Phát Diệm

102 Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu 25/07/2009 “Ngài yêu đến cùng” Xuân Lộc + Bùi Chu

103 Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu 06/11/2009 “Thầy Ở Cùng Các Con” Toronto, Canada

104 Mátthêu Nguyễn Văn Khôi 31/12/2009 “Tình yêu Ðức Kitô thúc bách chúng tôi” Quy Nhơn

105 Gioan Maria Vũ Tất 29/03/2010 “Sự thật trong yêu thương” Hưng Hóa

106 Phaolô Nguyễn Thái Hợp 13/05/2010 “Sự thật và tình yêu” Vinh

107 Giuse Nguyễn Tấn Tước 14/03/2011 “Ngài phải lớn lên” Phú Cường

108 Vinh Sơn Nguyễn Văn Long 20/05/2011 “Hãy ra khơi” Melbourne, Úc

109 Giuse Đinh Đức Đạo 28/02/2013 “Này Là Mình Thầy” Xuân Lộc

110 Phêrô Nguyễn Văn Viên 15/06/2013 “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” Vinh

111 Anphongsô Nguyễn Hữu Long 15/06/2013 “Mang vào mình mùi chiên” Hưng Hóa

112 Giuse Trần Văn Toản 05/04/2014 “Vinh quang của tôi là Thánh Giá Đức Kitô” Long Xuyên

113 Aloisiô Nguyễn Hùng Vị 07/10/2015 “” Kon Tum

114 Phêrô Huỳnh Văn Hai 07/10/2015 “” Vĩnh Long

Danh sách các Hồng y:

1. Giuse Maria Trịnh Như Khuê (1898–1978), Hồng y đầu tiên của Việt Nam, được phong ngày 24 tháng 5 năm 1976. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)

2. Giuse Maria Trịnh Văn Căn (1921–1990), được phong ngày 16 tháng 5 năm 1979. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)

3. Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (1919–2009), được phong ngày 26 tháng 11 năm 1994. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)

4. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1928-2002), được phong ngày 21 tháng 2 năm 2001. Hồng y bậc phó tế (Tổng giám mục hiệu tòa Vadesi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình)

6. Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (sinh 1934), được phong ngày 20 tháng 10 năm 2003. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Thành phố Hồ Chí Minh)

7. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (sinh 1938), được phong ngày 14 tháng 2 năm 2015. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)

Nguyễn Mễn