ĐỂ TIN MỪNG ĐƯỢC LOAN BÁO

ĐỂ TIN MỪNG ĐƯỢC LOAN BÁO

SUY NIỆM - Apr 24/04/2018

THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH B

ĐỂ TIN MỪNG ĐƯỢC LOAN BÁO

Đoạn Tin Mừng được trích đọc trong ngày lễ kính thánh Maccô hôm nay, tác giả thuật lại hai điều: trước hết là lệnh truyền rao giảng Tin Mừng và điều thứ 2 là sự kiện Chúa Giêsu lên trời.

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu Phục Sinh đã nhiều lần hiện ra với các tông đồ để củng cố niềm tin cho các ông. Và hôm nay, trước khi về cùng Chúa Cha, một lần nữa, Đấng Phục Sinh đã trao cho các tông đồ sứ mạng loan báo Tin mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”.

Lệnh truyền loan báo Tin mừng của Chúa Phục Sinh cho các môn đệ năm xưa, ngày hôm nay vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta. Bởi lẽ, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta trở nên kitô hữu và đồng thời ta cũng được Chúa trao cho sứ vụ ngôn sứ, tức là loan báo Tin mừng cho mọi người.

Ngày hôm nay, giữa cuộc sống kinh tế thị trường với bao khó khăn để lo toan, và việc loan báo Tin mừng đang đặt người kitô hữu chúng ta phải đối diện với một thách đố lớn. Sáng sớm, mở trang tin tức ra đọc, ta sẽ gặp rất nhiều chuyện từ trong nước cho đến thế giới. Tin lành thì ít, tin xấu, tin dữ thì nhiều. Tin của sự phản bội, xâu xé chém giết lẫn nhau, tin cướp đất dân nghèo, tin của buông xuôi bỏ cuộc, tin việc ăn hối lộ, chuyện bóc lột tham nhũng, tin bạo lực hận thù, tin của đói khổ chết chóc… tràn trên các trang báo.

Tuy nhiên, Đạo Công Giáo chúng ta là Đạo Tin mừng, và hai chữ Tin mừng đó sẽ trở nên trống rỗng nếu cuộc sống của người tín hữu chúng ta chưa trở thành Tin mừng. Thế nên, chúng ta sẽ không thể là người loan báo Tin mừng cho một xã hội đang bị tổn thương khi chính mình không là tin mừng. 

Và ta biết, Chúa Giêsu chính là Tin mừng đích thật và Ngài muốn Tin mừng của Ngài đó phải được loan báo qua chính cuộc sống của chúng ta. Do đó, để loan báo Tin mừng, đời sống của chúng ta cần phải kết hợp mật thiết với Đức Kitô. Ta phải để cho Chúa Kitô sống và hoạt động trong ta thì khi đó Tin mừng mới được tiếp tục loan báo cho người khác…

Thành ra, giữa một xã hội chỉ có tin buồn của thất vọng, ta sẽ loan báo Tin mừng hân hoan phó thác. Giữa một xã hội dối trá lường gạt, ta phải loan báo Tin mừng của lòng chân thật. Giữa một xã hội ích kỷ, ta sẽ loan báo Tin mừng của quảng đại, thông cảm và tha thứ…

Xin cho áng sáng và niềm vui Phục Sinh của Đức Giêsu  nâng đỡ từng người, từng gia đình và cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta và sẽ giúp chúng ta trở thành lời chứng cho Tin Mừng và hy vọng của Đấng Phục Sinh. Amen.

Tuệ Mẫn