Diễn Nguyện Đêm Hồng Ân

Diễn Nguyện Đêm Hồng Ân

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Nhằm giúp giáo dân nâng tâm hồn chuẩn bị đại lễ giáng sinh.

Nhằm giúp giáo dân chuẩn bị tâm hồn và hướng về Chúa Giêsu hài đồng. Vào lúc 21:00 tại Thánh đường giáo xứ, Ban hội đồng mục vụ tổ chức buổi diễn nguyện do các ca đoàn trong giáo xứ đảm trách và trình diễm.

Cha Sở cùng cộng đoàn chuẩn bị khai mạc đêm diễn nguyện

Ban thường vụ giới thiệu với cộng đoàn về buổi diễn nguyện 

Cha  Antôn khai mạc đêm diễn nguyện

Mở đầu là ca đoàn Thánh Tâm

Các ca viên thể hiện hết mình

Ca đoàn Cecilia trình diễn

Cha Antôn đang thưởng lãm các ca khúc

Ca đoàn các Bà Mẹ Công Giáo

Cha Antôn công bố lời Chúa

ca đoàn Gioan Baotixita

Xem thêm hình ảng xin nhấm vào đây: http://www.gxphuhoa.org/gallery-54.html

MVTT