Đời con ngọn nến lao đao

Đời con ngọn nến lao đao

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Đơn lẻ lung linh ngọn nến hồng Lắc lư uốn ẹo giữa mênh mông Sáp mòn rúc rích lăn nhỏ giọt Mỏng manh hiu hắt mỏi mòn trông

Thân tặng bạn – một đời tận hiến

Đơn lẻ lung linh ngọn nến hồng
Lắc lư uốn ẹo giữa mênh mông
Sáp mòn rúc rích lăn nhỏ giọt
Mỏng manh hiu hắt mỏi mòn trông

Bé nhỏ èo uột cảnh đời con
Phong ba cạm bẫy thấp thỏm nhòm
Một thoáng vô tình thành miên viễn
Xin nương phù hộ vững sắt son

Đêm càng tối nến sáng lan xa
Vạn cơ cực đắm cảnh hải hà
Hy sinh mọn rạng danh Thánh ý
Chút trung kiên hương thắm đậm đà

Dẫu đời con ngọn nến lao đao
Quay ngất ngưỡng vùi chốn ba đào
Xin mãi giữ ánh âm ỉ nóng
Ân tích hồng tận hiến tuôn trào

Khi làn khói rỉ rả khuất tàn
Lúc hồn tận khắc khoải hân hoan
Bay lên thẳng tìm về với Đấng
Thoả một lần góp ánh hào quang


 
Vương Huyền