Dòng chảy cuộc đời

Dòng chảy cuộc đời

Sống Đạo - Feb 14/02/2021

Thân mời quý vị xem clip về dòng chảy cuộc đời, được chia sẻ từ các gia đình cảm nhận về Đức tin trong đó có những người chưa gia nhập đạo Công giáo.

Nguồn: TGPSaigon.net