ĐTC Phanxicô nói với các khách hành hương WYD 2013: Hẹn gặp gỡ các bạn trong vài ngày tới

ĐTC Phanxicô nói với các khách hành hương WYD 2013: Hẹn gặp gỡ các bạn trong vài ngày tới

Ngày Giới Trẻ Thế Giới - Mar 24/03/2014

(Vatican Radio) Ngày thứ sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho các khách hành hương Ngày Giới Trẻ Quốc Tế trên mạng Tweet, rất nhiều người đã lên đường hay đã đến Rio de Janeiro, Brazil.

2013-07-19 Vatican Radio

(Vatican Radio) Ngày thứ sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho các khách hành hương Ngày Giới Trẻ Quốc Tế trên mạng Tweet, rất nhiều người đã lên đường hay đã đến Rio de Janeiro, Brazil.

Ngài viết trên mạng Tweet của ngài: “Nhiều người trong các bạn đã đến Rio, và nhiều người khác sắp đến. Chúng ta sẽ gặp nhau trong ba ngày tới.”

Trên ba trăm ngàn người đã ghi danh tham dự đại hội, và ban tổ chức đang chuẩn bị để đón nhận một số lượng lên tới hai triệu rưởi người đến thăm.

Linh mục Michael Rogers, SJ là phối hợp viên cho các chương trình bằng tiếng Anh cho Dòng Tên tại Hoa Kỳ và là một thành viên của uỷ ban chào mừng những người nói tiếng Anh quốc tế tại trung tâm chào đón ở Brazil, đây sẽ là trung tâm cho giáo lý và cầu nguyện bằng tiếng Anh trong suốt 4 ngày Đại Hội Giới Trẻ Quốc tế, khởi sự ngày thứ ba 22 tháng 7.

Cha Rogers, SJ, nói với đài phát thanh Vatican là thành phố tổ chức đã bắt đầu cảm nhận được ảnh hưởng của sự gia tăng số khách hành hương: “Thành phố đã bắt đầu đầy chật, và quý vị có thể thấy các túi đeo lưng mầu xanh lá cây của các khách hành hương tại tất cả mọi nơi”. Cha tiếp: “Tôi chắc là sẽ có bốn ngày thật tốt đẹp tại trung tâm và hai ngày ở ngoài trời.”

Bùi Hữu Thư