Đức Cha tân cử Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản tuyên xưng đức tin

Đức Cha tân cử Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản tuyên xưng đức tin

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 31/03/2022

“Bằng việc chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Kitô, vị Thượng Tế Vĩnh cửu, tôi sẽ sống đạo đức và thánh thiện và do đó, tôi sẽ chu toàn chức vụ được giao phó cho tôi, để trong khi trở thành mẫu gương cho đoàn chiên, tôi có thể củng cố các tín hữu trên đường đạt tới sự hoàn thiện Kitô giáo ”. trên đây là lời thề hứa trung thành với Giáo hội của Đức Giám mục tân cử Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản trong giờ kinh chiều ngày 30 tháng 03 năm 2022 tại nhà nguyện tại trung tâm mục vụ Giáo phận Hải Phòng.

Hiện diện trong giờ kinh chiều trọng thể và nghi thức tuyên xưng đức tin có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên Giáo phận Hà Nội  kiêm giám quản Giáo phận Hải Phòng, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh  Giáo phận Đà Lạt, Đức cha  Phêrô Nguyễn Văn Viên phụ tá Giáo phận Vinh, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Giáo Bà Rịa, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng gia đình huyết tộc và cộng đoàn.

Sau khi lắng nghe Lời Chúa, là nghi thức tuyên xưng đức tin, kế đến là tân cử Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản  ký xác nhận vào văn bản tuyên xưng đức tin và trung thành với Giáo hội cùng với Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên.

Tiếp tục là lời cầu nguyện và nhận phép lành từ quý Đức Cha.

Giờ kinh chiều và nghi thức tuyên xưng kết thúc vào lúc 17 giờ 45.

 

Quý vị xem thêm album hình xin nhấn vào link đây

Peter Thức Đỗ