Đức Giám Mục Phêrô thuyết trình “Sứ vụ tông đồ trong Kinh Thánh”