ĐỨC MẸ NGƯỜI BẮC

ĐỨC MẸ NGƯỜI BẮC

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Đức Mẹ nói với thiên thần Gabrien: “Việc ấy xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến người Nam”.

Trong lớp Giáo lý, sơ hỏi một em:
– Em cho sơ biết, Đức Mẹ người xứ nào?
Bé Hà không chần chờ:
– Thưa, Đức Mẹ người miền Bắc ạ.
Sơ ngạc nhiên:
– Căn cứ vào đâu em trả lời như thế?
Bé Hà mạnh dạnh:
– Thưa sơ, trong Thánh Kinh, Đức Mẹ nói với thiên thần Gabrien: "Việc ấy xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến người Nam".
Sơ lắc đầu chào thua: ???!!!