Đức Thánh Cha Phanxicô: Kẻ tội lỗi được Chúa Giêsu luôn luôn ôm ấp trong tim

Đức Thánh Cha Phanxicô: Kẻ tội lỗi được Chúa Giêsu luôn luôn ôm ấp trong tim

Chuyên Mục Đức Giáo Hoàng - Mar 24/03/2014

VATICAN, Ngày 22, tháng 10, 2013 (Zenit.org) – Kẻ tội lỗi rất gần gũi với trái tim Chúa Giêsu vì Người rất gần gũi với những ai cần được chữa lành.

Suy niệm về ân sủng và lòng xót thương vô bờ trong Thánh Lễ buổi sáng

VATICAN, Ngày 22, tháng 10, 2013 (Zenit.org) – Kẻ tội lỗi rất gần gũi với trái tim Chúa Giêsu vì Người rất gần gũi với những ai cần được chữa lành. Đây là chủ đề chính trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm nay tại nhà nguyện Thánh Mác-ta. Đức Thánh Cha chú trọng vào lòng Chúa xót thương, về ba điểm chính: chiêm niệm, gần gũi, và quảng đại.

Suy niệm về Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, Đức Thánh Cha nói rằng mầu nhiệm của Thiên Chúa không thể chỉ hiểu được qua trí tuệ mà thôi, mà còn cần phải chiêm niệm và cầu nguyện.

Đức Thánh Cha nói: “Khi trí tuệ muốn giải thích một mầu nhiệm, thì luôn luôn khó khăn. Và đây là điều đã xẩy ra trong Lịch Sử Giáo Hội. Chiêm niệm, suy tư, lắng đọng tâm hồn, quỳ gối, cầu nguyện… cần tất cả những điều này để có thể giúp cho đi xâu được vào mầu nhiệm này. Đây là việc đầu tiên có thể giúp chúng ta.”

Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích là Thánh Phaolô khẳng định rằng tội lỗi xâm nhập một con người, nhưng con người lại được cứu rỗi, điều này có nghĩa là có sự gần gũi của Thiên Chúa với chúng ta. Đức Thánh Cha so sánh hành động của Chúa như một bệnh xá, nơi Chúa Giêsu đến để chữa lành chúng ta. Chính Chúa đã nhập thể để trở thành con người.

Đức Thánh Cha nói: “Một con người phạm tội thì có một Người khác đến để chữa lành. Đó là sự gần gũi. Chúa không chỉ cứu chuộc chúng ta bằng một sắc lệnh hay luật lệ; Chúa cứu chúng ta bằng lòng nhân hậu. Chúa cứu chúng ta bằng những cử chỉ yêu thương, Chúa cứu chúng ta bằng chính mạng sống của Người.”

“Quảng đại” đề cập đến lời Thánh Phaolô khi ngài nói rằng: “khi tội lội ngập tràn, thì ân sủng cũng tràn đầy nhiều hơn.” Ngài nói: “Chúa đến gần chúng ta để chữa lành các vết thương, ban cho con người tràn đầy ân sủng và tình yêu. Do lòng quảng đại đó, chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu yêu thương những người tội lỗi hơn.”

Đức Thánh Cha nói: “Có thể một số người trong chúng ta không muốn nói như vậy, nhưng những ai được gần gũi trong tim Chúa Giêsu nhất, chính là những người tội lỗi nhất, vì Chúa luôn luôn tìm kiếm họ, Chúa kêu gọi tất cả mọi người: ‘Hãy đến với Ta! Hãy đến với Ta!’ Và khi họ đòi hỏi được giải thích, Người nói: ‘Nhưng, những ai khỏe mạnh không cần thầy thuốc; Ta đến để chữa lành, để cứu giúp.”

Để kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu hãy chống lại “tội lỗi xấu xa” là không tín thác vào Chúa là Đấng yêu thương kẻ tội lỗi. Cần phải suy niệm về sự chiêm niệm, gần gũi và quảng đại của Người. “Chúa là Thiên Chúa luôn luôn chiến thắng bằng cách ban cho những ân sủng tràn đầy, với lòng nhân hậu trìu mến, và lòng thương xót vô bờ.”

Bùi Hữu Thư