Đức Thánh Cha Phanxicô: Niềm hy vọng Kitô giúp nhìn mọi sự với đôi mắt của Chúa Kitô phục sinh.

Đức Thánh Cha Phanxicô: Niềm hy vọng Kitô giúp nhìn mọi sự với đôi mắt của Chúa Kitô phục sinh.

Chuyên Mục Đức Giáo Hoàng - Feb 23/02/2017

Thụ tạo là một ơn tuyệt vời Thiên Chúa đặt để trong tay chúng ta để qua đó chúng ta có thể bước vào tương quan với Ngài, nhận ra trong đó dấu ấn chương trình tình yêu của Ngài, và Ngài mời gọi chúng ta cộng tác thực hiện nó trong từng ngày sống. Chính vì thế Kitô hữu không sống ngoài thế giới, nhưng biết nhìn mọi sự với con mắt của Chúa Kitô phục sinh, biết nhận ra trong họ và nơi những gì bao quanh họ các dấu chỉ của sự dữ, ích kỷ và tội lỗi làm sai lạc mọi sự, biết lắng nghe các rên siết và liên đới với người khổ đau, than khóc, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và cảm thấy tuyệt vọng.

ĐTC Phanxicô đã nói như trên với gần 20.000 tín hữu và du khách hành huơng tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư 22-2-2017.

Nguồn: https://youtu.be/fiRLPi9nnDc