Giáo Khu I – Thánh Phêrô

Giáo Khu I – Thánh Phêrô

60 năm hồng ân - Apr 22/04/2019

Thành lập Giáo khu I:

Năm 1993 Cha Giuse Đinh Quang Thịnh đặc trách giáo xứ Phú Hòa, thời gian này giáo dân gia tăng  nên giáo xứ chia làm 6 Giáo  khu. 
Ngày 06-02-1994, Cha Giuse Đinh Quang Thịnh cho bầu đại diện các Giáo khu.

 • Trưởng khu: Ông Hoàng Văn Bộ
 • ​Phó khu : Bà Trần Thị Lương

Ngày 26-5-1998 Cha Đaminh  Trần Đức Công  cho bầu lại Hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 04 năm
Ban điều hành Giáo khu 1 và đã nhận Thánh Phêrô làm bổn mạng, kính Ngài 29-06 hàng năm.

 • Trưởng Khu:  ông Gioakim Vũ Viết Định
 • Phó Khu: Ông Cosma Hòang Văn Tâm
 • Thư Ký : Ông.Vicente Phạm văn Định
 • Thủ quỹ : Bà Maria Mai Thị Ái
 • Kẻ liệt: Ông Giuse Nguyễn văn Tửu

Đầu tháng 4-2008 Cha sở tiên khởi Antôn Mai Đức Huy, cho bầu lại Hội đồng mục vụ Giáo xứ với nhiệm kỳ 3 Năm.

Ban điều hành  hiện nay (hình ảnh BĐH KG1)

 • Trưởng khu : Cosma Hoàng Trọng Báo
 • Phó khu I : Gioakim Vũ Viết Chánh
 • Phó khu II: Augustino Vũ Đức Mạnh  
 • Thư ký:  Gioakim Vũ Viết Hiếu
 • Thủ quỹ :Giuse Nguyễn Văn Chiến

Giáo khu Thánh Phêrô bao gồm:

 • Hộ gia đình:  114
 • Số nhân danh 421: gồm 201 Nam và 220 nữ.

HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ

Cộng đoàn đọc kinh liên gia trong tháng Mân Côi


 

Thánh lễ mừng kính Thánh Pherô bổn mạng giáo khu