GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Giới trẻ, hôn nhân và gia đình - Mar 24/03/2014

UỶ BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN

UỶ BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
trực thuộc

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN

 

GIÁO LÝ
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

(Bản sửa lần cuối và in ra ngày 10.12.2004. QA)

 

Nội dung

 

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Phần Một

ƠN GỌI HÔN NHÂN

Bài 1: Ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa      

Bài 2: Hôn nhân Công giáo      

Bài 3: Giáo luật về Bí tích Hôn phối

Bài 4: Hôn nhân khác tôn giáo

Bài 5: Các thủ tục và nghi lễ Hôn phối

Bài 6: Sống thời kỳ đính hôn    

Bài 7: Tình yêu vợ chồng

Bài 8: Tính dục và hôn nhân    

Bài 9: Hoà hợp vợ chồng: Sự khác biệt giữa nam và nữ  

Bài 10: Hoà hợp vợ chồng: Triển nở trong tình yêu

Bài 11: Hoà hợp vợ chồng: Giải quyết những xung đột    

Bài 12: Sự phân ly vợ chồng    

 

Phần Hai

GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA

Bài 13: Gia đình là Hội Thánh tại gia  

Bài 14: Linh đạo hôn nhân và gia đình

Bài 15: Các bí tích trong đời sống Hôn nhân và gia đình  

Bài 16: Cầu nguyện trong gia đình     

Bài 17: Sinh con có trách nhiệm

Bài 18: Giáo dục con cái

Bài 19: Đạo hiếu   

Bài 20: Những ngày lễ của gia đình   

Bài 21: Gia đình và xã hội       

 

Lời kết: Đón chờ Tiệc Cưới Chiên Con     

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Thông cáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên    

Phụ lục 2: Nghi thức Đính Hôn  

Phụ lục 3: Nghi thức Vu Qui – Tân Hôn       

Phụ lục 4: Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình

Phụ lục 5: Thụ tinh nhân tạo  

Nihil Obstat

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25.08.2004
Lm. Augustinô Nguyễn Văn Trinh

 

Imprimatur

Mỹ Tho, ngày 03.09.2004
 U Phaolô Bùi Văn Đọc
Giám Mục Mỹ Tho
Chủ tịch Uỷ Ban Giáo lý Đức tin