Giáo xứ đón nhận Tân tòng

Giáo xứ đón nhận Tân tòng

Tin Giáo Xứ - Sep 24/09/2015

Vào lúc 16 giờ ngày 23-9-2015 cha sở Antôn đã cử hành nghi thức ban Bí tích khai tâm Kitô giáo, gia nhập Hội thánh công giáo và được trở nên con cái Chúa. Hôm nay cộng đoàn giáo xứ vui mừng đón nhận 13 ace đến lãnh nhận, cùng tham gia có cha mẹ đỡ đầu, thầy dạy giáo lý và cộng đoàn cùng tham dự, ngoài ra có một đôi lãnh nhận Bí hôn phối.

Các anh chị em qua thời gian tìm hiểu và với sự tận tâm của các thày dạy giáo lý dự tòng, đã nhận ra chân lý Tin Mừng. Hôm nay đã chính thức trở thành người Kitô hữu của Hội Thánh. Trước khi ban phép Bí tích cha Antôn nhắc nhở các anh chị em dự tòng hãy trung thành với đức tin đã lãnh nhận, không những cho bản thân mình mà còn truyền lại cho con cái sau này. Hãy luôn tuân thủ theo luật đạo và gìn giữ những điều đã tuyên hứa. Quý vị cha mẹ đỡ đầu phải ý thức vai trò của mình khi đứng ra nhận trách nhiệm đỡ đầu. Đây là thủ tục cần thiết và người đỡ đầu phải làm gương trong đời sống đạo đức của mình và nâng đỡ, dìu bước người con về mặt tinh thần khi mới được hoà nhập bước đi trong đời sống đức tin.

Nghi thức ban Bí tích dự tòng kết thúc vào lúc 17 giờ, sau đó các anh chị tân tòng tiếp tục tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Mình Thánh Chúa lần đầu.

Tin & ảnh: Văn Chung