Giáo xứ Phú Hòa đón nhận Tân tòng

Giáo xứ Phú Hòa đón nhận Tân tòng

Tin Giáo Xứ - Aug 16/08/2017

Qua thời gian tìm hiểu và được các thày trong Ban giáo lý chỉ dạy về giáo lý Công giáo, các anh chị thuộc lớp giáo lý dự tòng của giáo xứ Phú Hòa năm 2017 đã kết thúc khóa học tốt đẹp.

Vào lúc 16:00 ngày 15/8/2017 tại nhà thờ Phú Hòa, có sự hiện diện của các thày dạy giáo lý, quý cha mẹ đỡ đầu của các Tân tòng cùng cộng đoàn, Cha sở Antôn đã chủ sự nghi thức ban các Bí Tích cho 3 anh chị được gia nhập đạo Công giáo  trở thành con Thiên Chúa .

Xin chúc mừng các anh chị đã trở thành con cái Giáo hội Công giáo. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng, hướng dẫn các anh chị luôn trung thành với những gì đã học và lời tuyên hứa hôm nay.

Quý vị xem thêm album hình xin nhấn vào link

 

Văn Chung