Giáo xứ Phú Hòa Khai Mạc Tháng Hoa Dâng Mẹ

Giáo xứ Phú Hòa Khai Mạc Tháng Hoa Dâng Mẹ

Tháng Hoa - Aug 23/08/2014

Ngày đầu tháng Năm, tháng mà Giáo Hội dành riêng để kính Đức Trinh nữ Maria: “Mẹ như muôn hoa trên ngàn…”.Vì thế, mọi người đều dâng lên Mẹ những đoá hoa tươi đẹp nhất để bày tỏ lòng kính yêu đối với Mẹ hiền.

Vào lúc 17:00 ngày 01-05-2014, tại Thánh đường Phú Hòa, cộng đoàn giáo xứ đã dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi tắm, thể hiện tấm lòng thảo kính tôn kính Mẹ Maria là Mẹ của Giáo Hội, là Mẹ của mọi gia đình Công Giáo, là Mẹ của tất cả mọi người chúng ta.

MVTTGx