Giáo xứ Vĩnh Hòa: Quý cha tân, cựu bàn giao nhiệm xứ

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Quý cha tân, cựu bàn giao nhiệm xứ

Tin Giáo Hội Việt Nam - Jun 25/06/2015

Theo quyết định thuyên chuyển luân phiên của Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc, Cha Gioakim Lê Hậu Hán chánh xứ nhà thờ Thuận Phát, hạt Xóm Chiếu, về làm cha sở giáo xứ Vĩnh Hòa, và cha GB Vũ Mạnh Hùng chánh xứ về nhận giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới.

Vào lúc 9g30 sáng  Thứ năm 25-6-2015, tại hội trường giáo xứ Vĩnh Hòa, trước sự chứng kiến của Cha hạt Trưởng Giuse Phạm Bá Lãm, và  quý vị đại diện HĐMV hai giáo xứ Vĩnh Hòa và Thuận Phát. Qúy cha tân, cựu đã tiến hành bàn giao xứ nhiệm giữa cha nguyên chánh xứ Vĩnh Hòa GB. Vũ Mạnh Hùng và cha tân chánh xứ Vĩnh Hòa Gioakim Lê Hậu Hán.

Trong  bầu khí niềm vui, nỗi buồn đan xen  lẫn nhau, tuy nhiên mọi việc  đã diễn ra tốt đẹp.  Từ giờ hai Giáo hạt Phú Thọ và Xóm Mới sẽ chào đón  hai Cha tân chánh xứ mới, nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho xứ vụ mới của các vị mục tử mà Chúa đã chọn.

 

 Ảnh: Luca Minh