Giờ cầu nguyện cho việc Truyền Giáo

Giờ cầu nguyện cho việc Truyền Giáo

Thiếu Nhi Thánh Thể - Oct 08/10/2015

“Khi cầu nguyện trước tượng Chúa chịu nạn, chúng ta nhận ra chiều sâu tình yêu của Ngài, tình yêu đó ban cho chúng ta phẩm giá và nâng đỡ chúng ta. Đồng thời, chúng ta nhận ra rằng tình yêu tuôn tràn từ trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu rộng mở để ôm lấy Dân Chúa và toàn thể loài người. Chúng ta một lần nữa nhận ra rằng Ngài muốn dùng chúng ta để đến gần hơn với dân yêu dấu của Ngài và với tất cả những ai thành tâm tìm kiếm Ngài.”

(Trích Sứ điệp ngày Thế giới Truyền giáo năm 2015
của Đức Giáo Hoàng Phanxicô)


CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

– Giờ cầu nguyện được thực hiện với hình thức một giờ chầu và kết thúc với phép lành Thánh Thể.

– Bàn thờ được trang hoàng như thường lệ với đèn nến và giá đặt hào quang.

– Các bài thánh ca gợi ý khá quen thuộc, nhưng tùy theo hoàn cảnh có thể chọn bài khác cho phù hợp.

 

Lời dẫn:

Kính thưa cộng đoàn,

Chúa nhật thứ III trong tháng 10 hằng năm được dành để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội ở khắp nơi trên toàn thế giới. Hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ trong ngày thế giới truyền giáo năm nay và hướng tới chủ đề “Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội” trong năm 2016 của Giáo Hội Việt Nam, trong giờ cầu nguyện này, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn ý thức sứ vụ của mình là trở nên nhân chứng cho Tin Mùng cứu độ của Chúa Kitô giữa lòng thế giới hôm nay và ngay trong môi trường sống của mình. Xin Chúa Thánh Thần khơi lên ngọn lửa tin – cậy – mến, giúp cộng đoàn chúng ta cử hành giờ cầu nguyện này thật sốt sắng.

 1. I. MỞ ĐẦU
 • Dấu Thánh Giá
 • Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
 • Đặt Mình Thánh Chúa
 • Thánh ca thờ lạy: Đoàn con đến đây Hoài Chiên

Đoàn Con Đến Đây

Cộng đoàn qùi, chủ sự xông hương.

Mọi người thinh lặng thờ lạy Thánh Thể trong ít phút. Chủ sự tiến về ghế chủ tọa và mời gọi cộng đoàn lắng nghe lời Chúa:

Anh chị em thân mến, trước khi kết thúc sứ vụ nơi trần gian, Chúa Phục Sinh đã ủy thác cho các môn đệ và tất cả chúng ta sứ mạng đến với muôn dân để nên bí tích cứu độ cho mọi người. Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, cộng đoàn chúng ta cùng nghe lại mệnh lệnh quan trọng ấy để thêm xác tín về ơn gọi của mình; đồng thời, biết tích cực cộng tác vào mọi hoạt động loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.

 1. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

Tùy hoàn cảnh, có thể chỉ đọc một bài Tin Mừng và suy niệm.

 • Bài đọc I: (Cv 1,3-8)

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Sau cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã tỏ cho các môn đệ thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng; Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất.”

Ðó là lời Chúa.

 • Thánh vịnh Đáp ca: Tv 95

Đ. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.

1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới,
hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu.
Hãy ca mừng Thiên chúa, hãy chúc tụng danh Người. – Đ.

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ.
Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân,
và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.                                    – Đ.

3) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang,
hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng danh Người.

4) Hãy mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa.
Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan,
hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị.
Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.          – Đ.

Hoặc: Thánh Vịnh 95 – Kim Long

Thánh Vịnh 95

 • Alleluia: (Mt 28,19-20)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân; Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

 • Tin Mừng: (Mt 28,16-20)

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”

Ðó là lời Chúa.

Cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện trong ít phút.

 • Suy Niệm 1:

Giáo hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô

Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành là người được sai đi, vì cội nguồn của Giáo Hội gắn liền với việc Chúa Con được sai đến theo ý định của Chúa Cha. Công đồng Vatican II qua Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội đã khẳng định:

Ngay từ đầu, Chúa Giêsu “đã gọi đến với Người những kẻ Người muốn và lập thành nhóm mười hai để họ ở với Người và để Người sai họ đi rao giảng” (Mc 3,13). Như thế, các Tông Ðồ là hạt mầm của Israel mới, đồng thời cũng là nguồn gốc của hàng Giáo phẩm. Sau đó, khi Chúa Giêsu đã hoàn tất nơi Người, chỉ một lần là đủ, những mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta và canh tân vũ trụ bằng cái chết và sự sống lại, khi đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất và trước khi về trời, Người đã thiết lập Giáo Hội như bí tích cứu độ, và sai các Tông Ðồ đi khắp thế gian như chính Người đã được Chúa Cha sai đi: “Vậy các con hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ tất cả những điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28,19-20). “Các con hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được cứu rỗi, còn ai không tin sẽ bị luận phạt” (Mc 16,15). Từ đó, Giáo Hội nhận nhiệm vụ truyền bá đức tin và ơn cứu rỗi do Chúa Kitô mang đến, một đàng dựa trên sự ủy thác rõ ràng của các Tông Ðồ cho hàng Giám Mục với sự trợ giúp của các linh mục, hợp nhất với Ðấng kế vị thánh Phêrô cũng là Mục Tử Tối Cao của Giáo Hội, đàng khác do đòi hỏi của chính sự sống Chúa Kitô muốn thông ban cho các chi thể, “nhờ Người, toàn thân thể được gắn liền và liên kết chặt chẽ với nhau nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng, mỗi chi thể hoạt động tùy theo chức năng của mình, làm cho toàn thân triển nở và được xây dựng trong đức ái” (Eph 4,16). Vì thế, vâng lệnh Chúa Kitô đồng thời được ân sủng và tình yêu Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Giáo Hội thực thi sứ mệnh, khi thực sự hiện diện giữa mọi người và mọi dân tộc, bằng cách hoạt động để nhờ gương mẫu đời sống, lời giảng dạy, các Bí Tích và những phương thế trao ban ân sủng khác, dẫn đưa tất cả đến với đức tin, đón nhận ơn giải thoát và bình an của Chúa Kitô, nhờ đó mở ra con đường thông suốt và vững chắc giúp họ thông dự trọn vẹn vào mầu nhiệm Chúa Kitô (Ad Gentes, 5)

Cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện trong ít phút.

 • Thánh ca: Đường con đi – Nguyễn Duy
 • Suy niệm 2:

Đòi hỏi và đối tượng của hoạt động truyền giáo

Tiếp nối sứ mạng của chính Chúa Kitô, Ðấng đã đến trần gian bằng con đường nhập thể đích thực để làm cho con người được thông phần vào sự sống thần linh của Thiên Chúa, Giáo Hội được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, cũng phải tiến bước trên chính con đường mà Chúa Kitô đã đi qua. Trong sứ điệp cho ngày thế giới truyền giáo năm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ ra con đường cụ thể mà Giáo Hội phải đi hôm nay là chú ý tới việc hội nhập văn hóa và quan tâm đến người nghèo. Ngài viết:

“Ngày nay, việc truyền giáo của Hội Thánh đang đứng trước thách thức của việc đáp ứng các nhu cầu của mọi dân tộc trong việc trở về với cội nguồn của họ và bảo vệ những giá trị của các nền văn hoá khác nhau của họ. Có nghĩa là nhận biết và tôn trọng các truyền thống và các hệ thống triết học khác, và nhận ra rằng mọi dân tộc và mọi nền văn hoá có quyền được giúp đỡ từ trong các truyền thống của chính họ để đi vào mầu nhiệm sự khôn ngoan của Thiên Chúa và chấp nhận Tin Mừng của Đức Giêsu, Đấng là ánh sáng và sức mạnh đem đến sự biến đổi cho mọi nền văn hoá.

Bên trong động lực phức tạp này, chúng ta tự hỏi: “Ai là những người đầu tiên phải được nghe loan báo sứ điệp Tin Mừng?” Câu trả lời rất rõ ràng và được gặp rất thường xuyên trong Tin Mừng, đó là: những người nghèo, những người bé mọn và những người bệnh tật, những người thường bị khinh dể hay bị bỏ quên, những người không có gì để đền đáp chúng ta (x. Lc 14:13-14). Ưu tiên rao giảng Tin Mừng cho những người hèn mọn nhất giữa chúng ta là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu đem đến: “Có một dây liên kết không thể phân ly giữa đức tin của chúng ta và người nghèo” (Evangelii Gaudium, 48).

Cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện trong ít phút.

 • Thánh ca: Chứng nhân tình yêu – Nguyễn Duy
 • Suy niệm 3:

Cộng tác và hợp nhất trong việc truyền giáo

Truyền giáo là sứ mạng của toàn thể Giáo Hội và là nhiệm vụ căn bản của từng Kitô hữu. Được tháp nhập và nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô nhờ Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, nên tất cả các Kitô hữu đều có bổn phận phải cộng tác vào việc tăng trưởng và phát triển Nhiệm Thể Người, để nhanh chóng đạt tới tầm vóc viên mãn. Công đồng đã xác định: “Vì đã nhận được những ân huệ khác nhau, nên mỗi Kitô hữu phải cộng tác vào công việc của Tin Mừng tùy theo khả năng, tài sức, đặc sủng và tác vụ của mình. Do đó, tất cả mọi người, kẻ gieo và người gặt, kẻ trồng cũng như người tưới, phải hợp nhất với nhau, để “nhờ cùng nỗ lực trong tự do và trật tự hướng về một cứu cánh”, họ đồng tâm chung sức xây dựng Giáo Hội” (Ad Gentes, 28).

Nhân ngày thế giới truyền giáo trong Năm Đời Sống Thánh Hiến, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặc biệt khuyến khích sự cộng tác giữa các tín hữu giáo dân với những người sống đời thánh hiến trong các hoạt động truyền giáo. Ngài nhấn mạnh rằng: “Sự cộng tác và hiệp lực là thành phần toàn vẹn của việc làm chứng truyền giáo. Đức Giêsu đã coi sự hiệp nhất của các môn đệ Ngài là một điều kiện để thế gian có thể tin (x. Ga 17:21). Sự đồng lòng này không phải là một hình thức nệ luật hay thể chế, càng không phải là sự bóp nghẹt tính sáng tạo của Thánh Thần, Đấng khơi dậy sự đa dạng. Đó là tạo ra một hiệu quả lớn hơn cho sứ điệp Tin Mừng và cổ vũ sự hợp nhất về ý hướng; sự hợp nhất này cũng là hoa quả của Thánh Thần.

Đức Giáo Hoàng cũng nhắn nhủ: “Người truyền giáo đích thực thì say mê Tin Mừng. Thánh Phaolô nói: “Vô phước cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cr 9:16). Tin Mừng là nguồn mạch niềm vui, sự giải phóng và cứu độ cho mọi người. Hội Thánh ý thức được hồng ân này, vì thế Hội Thánh không ngừng công bố cho mọi người “điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, và chúng tôi đã tận mắt chứng kiến” (1 Ga 1:1). Sứ mạng của các người phục vụ Lời – các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân – là giúp cho mọi người, không trừ một ai, được đi vào mối tương quan cá vị với Đức Kitô. Trong toàn bộ các lãnh vực hoạt động truyền giáo của Hội Thánh, mọi tín hữu được mời gọi sống lời cam kết Rửa Tội của mình cách trọn vẹn nhất, phù hợp với hoàn cảnh riêng của mỗi người.”

 • Thánh ca: Bài ca hiệp nhất – Thành Tâm

III. CẦU NGUYỆN

 • Lời cầu

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Vâng lệnh Chúa truyền, cộng đoàn chúng ta hãy khẩn khoản cầu xin Người nâng đỡ và chúc lành cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh cũng như cho nỗ lực loan báo Tin Mừng của từng người:

1) Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành tuyên xưng một đức tin duy nhất và tông truyền, cùng ý thức chia sẻ đức tin đó cho mọi người chung quanh bằng một đời sống yêu thương phục vụ.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2) Xin cho các Kitô hữu đang rời xa Chúa và Hội Thánh của Người vì bất cứ lý do gì, được ơn soi sáng và cảm nhận lòng từ bi nhân hậu của Chúa, biết thật lòng sám hối và mau chóng trở về với Người.

3) Xin cho những người đang trực tiếp hoạt động trên các cánh đồng truyền giáo được thêm lòng nhiệt thành và ơn can đảm, để luôn kiên trì trước mọi khó khăn thử thách, và sẵn sàng chấp nhận những vất vả, thiệt thòi vì Nước Trời.

4) Xin cho các bậc cha mẹ trong các gia đình Công Giáo luôn ý thức chu toàn bổn phận giáo dục đức tin cho con cái bằng những lời chỉ dạy khôn ngoan với một tấm lòng bao dung quảng đại và một đời sống tốt lành gương mẫu.

5) Xin cho những người chưa tin nhận Chúa được ơn soi sáng, biết tránh xa những cạm bẫy thế gian, nhạy bén trước những dấu chỉ Nước Trời, và mở lòng ra đón nhận niềm vui Tin Mừng của Đức Kitô.

 • Kinh Lạy Cha

Chủ sự và cộng đoàn cùng đọc Kinh Lạy Cha

 • Lời nguyện kết

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con cộng tác và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa nơi trần gian. Xin ban Thánh Thần để Ngài biến đổi chúng con thành những tay thợ lành nghề đem Tin Mừng đến cho muôn người, để Hội Thánh Chúa không ngừng phát triển và thêm nhiều người được ơn cứu độ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

– Amen.

 1. PHÉP LÀNH VÀ KẾT THÚC
 • Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Thánh Cha Phanxicô và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ân cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

– Amen.

 • Thánh ca thờ lạy: Đây nhiệm tích – Kim Long
 • Lời nguyện

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 • Phép lành Mình Thánh Chúa
 • Thánh ca kết thúc: Xin Vâng – Mi Trầm