GIỜ KINH NGUYỆN ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

GIỜ KINH NGUYỆN ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lòng Thương Xót Chúa Giesu - Mar 24/03/2014

Ðức Kitô nói với Thánh Margarita Maria Alacốc: “Ðây là Trái Tim đã quá yêu thế gian đến nỗi không còn giữ lại chút gì, cho đến khi kiệt quệ và héo hon, để chứng minh tình yêu của Trái Tim Thầy. Ðền đáp lại, Thầy chỉ nhận được sự vô ơn bạc nghĩa, qua sự bất kính và phạm thượng của chúng

  “Hãy đến với Ta, hỡi những ai đang gánh nặng nề,

Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. (Mt. 11,28)

***

 LỜI NGỎ

GIỜ KINH ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA

{Luân phiên trong các gia đình– Thời gian # 30phút}

Trích: (lần thụ khải thứ ba 16-6-1675).

Ðức Kitô nói với Thánh Margarita Maria Alacốc: "Ðây là Trái Tim đã quá yêu thế gian đến nỗi không còn giữ lại chút gì, cho đến khi kiệt quệ và héo hon, để chứng minh tình yêu của Trái Tim Thầy. Ðền đáp lại, Thầy chỉ nhận được sự vô ơn bạc nghĩa, qua sự bất kính và phạm thượng của chúng, và qua sự lạnh nhạt và khinh miệt của chúng trong bí tích tình yêu này… Thầy đến trong Trái Tim mà Thầy đã ban cho con để qua sự nhiệt thành của con, con sẽ đền bù cho những xúc phạm đến Thầy vì những tâm hồn thờ ơ và lười biếng đã làm ô danh Thầy trong Bí Tích Thánh Thể". 

** Trái Tim Chúa đã thiết tha gọi mời nhân loại qua Thánh nữ Margarita Maria Alacốc sứ giả của tình yêu Thánh Tâm. Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu: “TÔN THỜ – YÊU MẾN – THỐNG HỐI – TẠ LỖI” là việc làm thường xuyên của đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Vì sự ích lợi trong sinh hoạt đa dạng cho các Xứ Đoàn, chúng tôi biên tập một số kinh cũng như các bài hát tôn vinh Thánh Tâm phổ biến trong Giáo Hội để dùng trong Đoàn với mục đích Kính thờ – Tôn Vinh –  Đền Tạ – Thiên Chúa Tình yêu.

                                               Ban Tuyên Huấn GĐPTTTCG

                                                TGP SAI GON tháng 3/2012

ĐỀN TẠ

luân phiên trong gia đình

** Phạt Tạ Thánh Tâm là: TÔN THỜ – YÊU MẾN – THỐNG HỐI và ĐỀN BỒI những lỗi lầm thiếu sót.

GĐPTTT lấy việc TÔN SÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU làm nền tảng để Thánh hóa cá nhân, làm việc tông đồ, mở rộng Nước Chúa, qua việc thăng tiến bản nhân, gia đình và xã hội.

Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là một việc đạo đức nhằm kính thờ Trái Tim Chúa Giêsu, biểu hiệu cho Tình Yêu Thiên Chúa. Vì thế đối tượng chính của sự Tôn sùng là Tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu được Chúa mặc khải trong Cựu ước, và thực hiện trong đời sống của Chúa Giêsu ở trần thế. Tình yêu này cần phải được đền đáp bằng chính tình yêu của con người, là tạo vật do Chúa dựng nên; tuy hèn kém, bất xứng nhưng lại được Chúa đợi chờ. Sự đền đáp này được thể hiện bằng những hành động sau:

 • Đền tội cho chính mình, cầu nguyện cho những người thờ ơ, vô ơn bội bạc hay còn chìm đắm trong tội lỗi, không biết đến hay không màng gì đến tình yêu hải hà của Thiên Chúa.
 • Vinh danh Trái Tim Chúa Giêsu như Ngài đã ước muốn, và cũng chính vì Trái Tim Ngài đáng được vinh danh và tôn thờ nơi mỗi người, mỗi gia đình, cũng như trong toàn thể nhân loại.
 • Đặt hết tin tưởng và phó thác vào Trái Tim Tình Yêu Chúa Giêsu.
 • Loan truyền lòng Tôn Sùng Trái Tim Chúa, tạo cơ hội cho nhiều người đón nhận ơn ích của Trái Tim Chúa, một Trái Tim rộng lượng, bao dung và sẵn sàng ban tràn đầy cho những ai muốn đón nhận.

Khi đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng chính tình yêu của mình; bằng cách thực hiện những điều Chúa mong đợi trên, là chúng ta đã an ủi đượcTrái Tim yêu thương của Chúa.

Việc này được đức Piô X (1914-1922) ra lệnh phải thi hành hàng năm.

 “Việc tôn thờ Trái Tim cực Thánh Chúa Giêsu là trường học hữu hiệu nhất về TÌNH YÊU THIÊN CHÚA. Bởi vì Tình Yêu vốn là nền tảng của Nước Trời, phải được xây dựng trong các Linh Hồn, các gia đình và các Quốc Gia”.

۞۞۞

(Lưu ý: **Luân phiên từng nhà, nên thỉnh một tượng Thánh Tâm sao cho phù hợp, dễ di chuyển luân phiên, lập bàn thờ Vua tình yêu nơi trang trọng trong nhà, trải khăn trắng, có hoa và nến. Đoàn viên trong Toán cùng với các thành viên trong gia đình, dâng giờ kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

Đề cho các xứ đoàn dễ dàng tổ chức giờ kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu luân phiên trong gia đình Toán viên. Ban Tuyên Huấn tạm soạn thảo thành 5 mẫu. Xin gợi ý một số mẫu sau:

 

CHƯƠNG TRÌNH

GIỜ KINH GIA ĐÌNH ĐỀN TẠ

I-      NHD: LÀM DẤU BẮT ĐẦU GIỜ KINH &GỢI Ý MỞ ĐẦU

II-      HÁT XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

III-     SÁM HỐI (Kinh ăn năn tội)

IV-    SUY NIỆM MỘT MẦU NHIỆM + 10 KINH MÂN CÔI

V-     TIN MỪNG(có thể theo bài TM hằng ngày)

VI-    SUY NIỆM + CẦU NGUYỆN

VII-  HÁT (Bài Thánh Tâm)

VIII-  KINH NGUYỆN THÁNH TÂM 

    (Tùy chọn thay đổi trong các kinh dưới đây sao cho phù hợp thời gian)

 •  KINH DÂNG MÌNH (Đoàn Viên)
 • KINH DÂNG GIA ĐÌNH CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
 • LỜI NGUYỆN ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA
 • KINH DÂNG MÌNH 2
      (Dâng loài người cho Thánh Tâm Chúa)
 • KINH ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
 • KINH DÂNG HIẾN CHO THÁNH TÂM CHÚA
 • KINH CẦU TRÁI TIM CHÙA GIÊSU

IX-  KINH DÂNG GIA ĐÌNH CHO ĐỨC MẸ
             (Lạy Nữ Vương gia đình)

X-    CÁM ƠN + TRÔNG CẬY

XI-   HÁT (Cảm tạ tri ân ) & LÀM DẤU KẾT THÚC