GIỚI THIỆU NĂM PHỤNG VỤ MÙA CHAY THÁNH

GIỚI THIỆU NĂM PHỤNG VỤ MÙA CHAY THÁNH

Cẩm Nang Các Nghi Thức - Mar 24/03/2014

Lời nguyện nhập lễ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay đọc lên như sau : “Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng năm Chúa ban cho chúng con bốn mươi ngày chay thánh, để tôi luyện hồn xác chúng con.

Lời mở đầu

Lời nguyện nhập lễ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay đọc lên như sau : “Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng năm Chúa ban cho chúng con bốn mươi ngày chay thánh, để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy, để học biết Đức Kitô, và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời”.

Lời nguyện này có thể gợi ra một số điểm cho hành trình Mùa Chay với thời gian 40 ngày : để thanh luyện con người chúng ta qua chay tịnh và lối sống khắc khổ ; để sống mật thiết với Chúa Kitô qua việc noi gương và tìm hiểu Ngài ; để hưởng ơn cứu độ trong mầu nhiệm chết và sống lại của Người.

Các bài trong Tập sách này được viết vào các dịp khác nhau, nhất là trong Năm Thánh 2000. Hy vọng chúng sẽ giúp hiểu biết thêm về Mùa Chay Thánh và giúp sống sâu xa mùa phụng vụ này.

 

Rôma, Thứ Tư Lễ Tro, ngày 25-02-2004

Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả