Gx Phú Hòa: Kết thúc tháng Hoa Dâng Mẹ

Gx Phú Hòa: Kết thúc tháng Hoa Dâng Mẹ

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Sài Gòn 27.05.2012 – Chiều Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa nhật cuối cùng của Tháng Hoa kính Đức Mẹ, giáo xứ Phú Hòa, hạt Phú Thọ đã long trọng tổ chức dâng hoa tôn kính Đức Mẹ.

 Đúng 16h30, chương trình khai mạc. Các em thiếu nhi trong trang phục khăn đống áo dài đại diện cho toàn thể con cái Mẹ cung kính tiến dâng lên Đức Mẹ hương, nến và hoa tượng trưng cho lòng tin, lòng cậy và lòng mến của đoàn con Mẹ.