Gx Phú Hòa: Mừng Chúa Phục Sinh

Gx Phú Hòa: Mừng Chúa Phục Sinh

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Sau năm tuần mùa Chay chuẩn bị sốt sẵng, nhất là những buổi tĩnh tâm, những buổi sám hối, và có những ngày đoàn người xếp hàng dài chờ được lãnh bí tích giao hòa với Thiên Chúa.

Sau năm tuần mùa Chay chuẩn bị sốt sẵng, nhất là những buổi tĩnh tâm, những buổi sám hối, và có những ngày đoàn người xếp hàng dài chờ được lãnh bí tích giao hòa với Thiên Chúa. Giáo xứ Phú Hòa năm nay chuẩn bị chu đáo hơn, do cơ sở vật chất tốt năm ngoái, vì ngôi Thánh đường và khuôn viên mới được khánh thành.Cộng đồng dân Chúa đã có một tuần thánh nhiều kỷ niệm ấn tượng. Bắt đầu tuần Thánh là lễ lá tràn ngập niềm vui, một ngày thứ năm thánh đầm ấm giữa Thiên tính và Nhân tính của Chúa Giêsu,cùng với các môn đệ, và những giờ canh thức trở về với nội tâm, nghi thức suy tôn Thánh giá thật nhiều cảm xúc. Tất cả đã góp phần cho đêm nay, đêm Vọng Phục sinh 23.04.2011, rộn rã trong lời ca tiếng hát, trong ánh sáng, trong tiếng vỗ tay và những lời reo mừng Chúa sống lại. Alleluia.