Hai điểm nóng của hôm nay

Hai điểm nóng của hôm nay

Tin Giáo Hội Việt Nam - May 31/05/2019

Mời quý vị nghe Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận Sài Gòn trong Thánh lễ Phong Chức Phó Tế tại Vương Cung Thánh đường Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, về hai điểm nóng của ngày hôm nay.

Nguồn: TGPSaigon.net