Hãy vâng nghe lời Người

Hãy vâng nghe lời Người

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Một ngày có mấy phút, con lắng nghe tiếng Chúa ?

 
“Đây là Con Ta,
người đã được Ta tuyển chọn,
Hãy vâng nghe lời Người !” (c.35)
 
Một ngày có mấy phút, con lắng nghe tiếng Chúa ?
Một ngày có mấy giây, con thực sự nghe lời Ngài ?
Một đời có mấy lần, con vâng theo ý Chúa ?
Mây trên đầu, vẫn lời nhắc yêu thương.
 
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
24/02/2013