HĐMV liên giáo xứ hạt Phú Thọ tĩnh tâm

HĐMV liên giáo xứ hạt Phú Thọ tĩnh tâm

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

TĨNH TÂM CHUẨN BỊ LỄ KÍNH THÁNH GIUSE NGUYỄN VĂN LỰU BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ LIÊN GIÁO XỨ HẠT PHÚ THỌ

TĨNH TÂM CHUẨN BỊ LỄ KÍNH THÁNH GIUSE NGUYỄN VĂN LỰU                              

 BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ LIÊN GIÁO XỨ  HẠT PHÚ THỌ

Vào lúc 17h15 ngày 26-04 tại Giáo xứ Hòa Hưng, hơn 100 quý chức HĐMV liên giáo xứ thuộc Hạt Phú Thọ đã tề tựu về Thánh Đường, để cùng nhau dâng giờ kinh nguyện chuẩn bị bước vào thánh lễ. Cùng đồng tế có cha Giuse Phạm Bá Lãm Hạt trưởng,cũng là cha Linh Hướng của Hội, và cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích DCCT giảng phòng.

Một số hình ảnh về HĐMV tĩnh tâm.

Cha hạt trưởng giới thiệu cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích DCCT đến với cộng đoàn.

Quý chức trong hạt Phú Thọ

Quý chức trong hạt Phú Thọ

Quý chức trong hạt Phú Thọ

Vĩnh Thân