Hình ảnh Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin 2012-2013

Hình ảnh Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin 2012-2013

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Cha sở kêu gọi mọi người phải tham gia cộng tác truyền giáo, vì tất cả chúng ta đã lãnh nhận phép rửa tội, và nhất là lãnh nhận phép Thêm Sức.

Vào lúc 5:00 Chúa nhật, ngày 21-10-2012. Giáo xứ Phú Hòa hiệp cùng Giáo hội hoàn vũ, tổ chức thánh lễ và nghi thức khai mạc “Năm Đức Tin 2012-2013”. Do Cha Antôn Mai Đức Huy chủ sự, trước thánh lễ Cha sở Antôn  giới thiệu về năm Đức Tin cho cộng đoàn.  

Trong phần chia sẻ, Cha sở kêu gọi mọi người phải tham gia cộng tác truyền giáo, vì tất cả chúng ta đã lãnh nhận phép rửa tội, và nhất là lãnh nhận phép Thêm Sức. Cha sở gợi hai  ý cho cộng đoàn: thứ nhất phải dâng lời cầu nguyện, thứ nhì  phải làm và thực thi lời truyền giáo bằng chính đời sống gương mẫu của chúng ta.

Trước khi kết lễ, là nghi thức lãnh nhận sách Tin Mừng để cộng đoàn thực thi lời Chúa tốt hơn trong năm Đức Tin, tiếp theo Cha Antôn công bố phép lành Ân Xá của Đức Thánh Cha.

MVTT Gx