Hoạt cảnh mừng Chúa Giáng sinh

Hoạt cảnh mừng Chúa Giáng sinh

Tin Giáo Xứ - Dec 28/12/2018

Trong thư gửi về Đại Hội các Gia đình Công Giáo năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng: “Chúng ta có thể đặt câu hỏi: Tin Mừng có tiếp tục là niềm vui cho thế giới hay không? Gia đình có tiếp tục là Tin Mừng cho thế giới ngày nay hay không?”. Đức Thánh Cha xác quyết là có và khẳng định rằng “Gia đình chính là sự khẳng định của Thiên Chúa là Tình Yêu. Chỉ đi từ tình yêu gia đình mới có thể biểu lộ, phổ biến và tái tạo tình thương của Thiên Chúa trong thế giới. Nếu không có tình yêu thì không thể sống như con cái Thiên Chúa, như vợ chồng, như cha mẹ và anh chị em”.

Vào lúc 18g00 tối thứ Hai ngày 24-12-2018, tại thánh đường  Phú Hòa, các em thiếu nhi Thánh Thể đã tổ chức buổi hoạt cảnh  Mừng Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người, Ngài là Thiên Chúa hằng sống, Đấng đang ở tâm trung gia đình với chủ đề: THIÊN CHÚA ĐỒNG HÀNH  VỚI NHỮNG GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link đây.

Văn Chung