HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

SUY NIỆM - Jan 16/01/2021

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B
 Ga 1,35-42

1. Để ý những từ “ hôm sau” ở các câu Ga 1,29.35. Bài Tin mừng này nằm vào ngày thứ mấy?

2. Đâu là những tước hiệu của Đức Giêsu được nói đến trong Ga 1,35-42? Cho biết ý nghĩa của những tước hiệu ấy.” Đọc thêm Ga 1,29.

3. Câu nói đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin mừng thứ tư là gì? Đọc thêm Ga 18,4.7; 20,15.

4. Đọc Ga 1,37-39. Tìm những động từ cho thấy những hành động của các môn đệ trong đoạn này.

5. Đọc Ga 1,38b và 1,41. Cho thấy hai môn đệ đã có tiến bộ trong việc hiểu biết về Đức Giêsu.

6. Đâu là hậu quả của việc Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của mình?

7. Đọc Ga 1,36-39. Bạn có thấy nhiều bước dẫn đến cuộc gặp gỡ này không?

8. Anrê đã giới thiệu Đức Giêsu cho em mình là Simon, và dẫn người em của mình đến với Đức Giêsu. Bạn nghĩ gì về hành vi này?

GỢI Ý SUY NIỆM: Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu cho Anrê, rồi Anrê lại giới thiệu Đức Giêsu cho Simon. Theo ý bạn, để trở thành  một người giới thiệu Đức Kitô, cần có những điều kiện gì?

PHẦN TRẢ LỜI

1- Có thể coi Gioan 1,19-28 là biến cố xảy ra vào ngày thứ nhất. Trong ngày này có phái đoàn từ Giêrusalem đến để điều tra ông Gioan Tẩy giả, và ông đã khiêm tốn cho họ thấy ông là ai. Còn Ga 1,29-34 là những chuyện diễn ra vào “hôm sau,” tức ngày thứ hai, trong đó Gioan Tẩy giả làm chứng về Đức Giêsu, vì ông đã thấy Thần Khí từ trời ngự xuống trên Ngài lúc chịu phép rửa của ông. Vào “hôm sau” nữa, tức là ngày thứ ba, Gioan giới thiệu Đức Giêsu với hai môn đệ của mình, và họ đã đi theo Đức Giêsu và đã ở lại nhà của Ngài đến chiều tối (Ga 1,35-42). Rất có thể, khi Anrê dẫn em mình là Simon đến gặp Đức Giêsu (Ga 1,40-42), thì đó đã là ngày thứ tư rồi.

2- Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu được gọi bằng ba danh hiệu: Chiên Thiên Chúa, Rabbi, và Mêsia. Trước hết, Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa cho hai môn đệ (Ga 1,36). Ở Ga 1,29 Gioan còn nói: Ngài là Chiên xoá tội trần gian. Trong Tân ước, Đức Giêsu cũng được gọi là Con Chiên đã bị giết, đã đổ máu để cứu chuộc muôn người và hiện đang sống (1 Pr 1,18-21; Kh 5,6-14). Sau đó, Đức Giêsu được hai môn đệ gọi là Rabbi, nghĩa là Thầy (c. 38). Họ đã có thầy là Gioan Tẩy giả, bây giờ họ coi Đức Giêsu như một vị thầy mới. Cuối cùng, ông Anrê đã giới thiệu Đức Giêsu là Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô (Ga 1,41). Mêsia có nghĩa là Đấng được Thiên Chúa xức dầu để làm một sứ mạng cho dân Chúa (x. Lc 4,18).

3- Câu nói đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin mừng Gioan là: “Các anh tìm gì?” (Ga 1,38). Trong vườn cây Dầu, Ngài đã hai lần hỏi những người đến bắt mình: “Các anh tìm ai?” (Ga 18,4.7). Sau khi được phục sinh, Ngài đã hỏi bà Maria Mácđala: “Bà tìm ai?” (Ga 20,15). Khi đặt câu hỏi như thế với động từ “tìm”, Đức Giêsu đã mời người đối diện đi sâu vào nội tâm, để xem ai là người mình đang nhắm đến. Không tìm kiếm thì cũng không thể tìm thấy.

4- Trong Ga 1,37-39 hai môn đệ của Gioan đã làm nhiều hành động. Họ đã nghe lời giới thiệu của Gioan (Ga 1,37), và họ chấp nhận lời giới thiệu ấy nên đã đi theo Đức Giêsu (Ga 1,37). Nghe nói và đi theo là hai hành động quan trọng, được nhắc lại ở Ga 1,40. Có thể coi đây là bước đầu tiến trình trở nên người môn đệ. Họ đã hỏi về chỗ ở của Thầy: “Thầy ở lại đâu?” (Ga 1,38). Họ đã đến và xem chỗ ở ấy, và đã ở lại với Ngài từ 4 giờ chiều hôm ấy, tức giờ thứ mười (Ga 1,39). Đến, xem và ở lại là những hành động quan trọng tiếp theo. Những hành động này đưa hai ông đi sâu hơn trong việc hiểu biết Đức Giêsu là ai.

5- Trong Ga 1,38b hai môn đệ gọi Đức Giêsu là Rabbi (Thưa Thầy). Đây là lối xưng hô bước đầu đối với người mà Thầy Gioan đã giới thiệu. Họ coi Đức Giêsu cũng là một vị thầy như thầy Gioan của mình. Lối xưng hô Rabbi bày tỏ sự kính trọng. Còn trong Ga 1,41, sau khi đã gặp và ở lại với Đức Giêsu, một trong hai người là ông Anrê đã bắt đầu tin nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia hay Đấng Kitô. Đối với Anrê, Đức Giêsu không phải chỉ là một vị thầy hay một rabbi đáng kính, nhưng là Đấng Mêsia được dân Do-thái trông đợi từ bao năm, Đấng phải đến để mang ơn cứu độ, Đấng mà Thầy của mình là Gioan đã khiêm tốn làm chứng (Ga 1,26-34).

6- Khi giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của mình nhân lúc Ngài đi ngang qua (Ga 1,35-36), ông Gioan Tẩy giả chấp nhận để hai môn đệ ấy trở thành môn đệ Đức Giêsu. Nhóm môn đệ của Gioan sẽ giảm đi hai người. Sau khi hai môn đệ của mình đi theo Đức Giêsu và mất hút, Gioan Tẩy giả đứng đó một mình. Ông chấp nhận chuyện này, chỉ vì ông chấp nhận sứ mạng của mình là người mở đường, người làm chứng cho một Đấng khác cao trọng hơn ông vô cùng. Công việc của ông là đưa mọi người đến với Đấng ấy, trong số đó có các môn đệ đã gắn bó với ông. Gioan không coi đây là một hy sinh mất mát, nhưng là niềm vui (Ga 3,28-30).

7- Có nhiều bước trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và hai môn đệ, qua trung gian của ông Gioan Tẩy giả. Những bước này kết dính vào nhau thành một chuỗi. Nếu một bước bị hỏng, cả chuỗi sẽ bị đứt đoạn. Bước 1: Gioan giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của ông (Ga 1,36). Bước 2: hai môn đệ đáp lại bằng cách đi theo Đức Giêsu (Ga 1,37). Bước 3: Đức Giêsu quay lại và hỏi: “Các anh tìm gì?” (Ga 1,38). Bước 4: hai ông trả lời bằng cách hỏi nhà của Đức Giêsu: “Thầy ở lại đâu?” (Ga 1,38). Bước 5: Đức Giêsu mời họ đến thăm nhà: “Hãy đến mà xem” (Ga 1,39). Bước 6: trước lời mời của Đức Giêsu, họ đã mau mắn đáp lại. Họ đã đến, xem và ở lại với Ngài (Ga 1,39). Nói chung, sẽ không có bước sau nếu không có bước trước. Một lời mời bao giờ cũng cần một lời đáp.

8- Sau cuộc gặp gỡ tại nơi Thầy Giêsu đang ở, Anrê hạnh phúc vì đã gặp được Đấng mà ông tin là Mêsia, Đấng mà dân tộc của ông đã trông đợi từ bao thế kỷ. Anrê không muốn giữ cho riêng mình niềm vui quá lớn này. Ngày hôm sau, ông muốn chia sẻ ngay hạnh phúc ấy cho người anh em ruột thịt của mình là Simôn. Ông đã tìm thấy (heuriskô) người em của mình, và đã giới thiệu với em: “Chúng tôi đã tìm thấy (heuriskô) Đấng Mêsia” (Ga 1,41). Sau đó ông dẫn Simôn đến gặp Đức Giêsu. Anrê đã đi đúng con đường của Thầy Gioan Tẩy giả. Ông đã gặp, đã tin, nên đã giới thiệu Đức Giêsu cho người khác. Hơn nữa, ông còn dẫn tới nơi. Không ai có thể giới thiệu Đức Giêsu nếu đã không đích thân gặp Ngài và tin Ngài. Không ai thực sự gặp Đức Giê su và tin Ngài mà lại không muốn giới thiệu Ngài cho người khác.


MANNA SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM B Ga 1,35-42

ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI

Các Tin mừng Nhất Lãm đều kể chuyện Đức Giêsu
gọi bốn môn đệ đầu tiên, gồm hai cặp anh em ruột.
Để đáp lại, họ phải bỏ nghề đánh cá, bỏ lưới và thuyền,
bỏ cha mẹ, bỏ gia đình thân yêu.
Đó là những điều cao quý và thân thương đối với họ.
Họ chấp nhận bỏ để theo Đức Giêsu,
bước vào cuộc sống mới, bấp bênh hơn, phiêu lưu hơn.
Bài Tin mừng hôm nay cũng kể chuyện Đức Giêsu
gọi các môn đệ đầu tiên (Ga 1,35-51).
Không thấy nói đến chuyện họ bỏ gia đình hay nghề nghiệp,
nhưng hai môn đệ đầu tiên đã phải bỏ một điều khác.
Họ đã bỏ vị thầy cũ của họ là Gioan Tẩy giả
để đi theo vị thầy mới là Đức Giêsu.

Con đường đến với Thầy Giêsu gồm nhiều bước.
Các bước này xâu thành một chuỗi, gắn kết với nhau.
Bước trước chuẩn bị cho bước sau.
Bước sau lại chuẩn bị cho bước kế tiếp.
Lỡ một bước là làm hỏng cả hành trình,
vì mỗi bước đều có tầm quan trọng như nhau.
Hai môn đệ của Gioan Tẩy giả đã mở lòng để dấn bước.
Và Đức Giêsu cũng mở lòng để mời gọi hai ông.

Như một sự tình cờ, Đức Giêsu đi ngang qua chỗ Gioan
và hai môn đệ của ông đang đứng.
Bước một bắt đầu bằng lời giới thiệu của Gioan.
Lời này không dễ hiểu: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36).
Trước đây Gioan đã từng làm chứng: “Đây là Chiên Thiên Chúa,
đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).
Dù chưa hiểu tại sao thầy mình gọi vị này là Chiên Thiên Chúa,
nhưng hai môn đệ vẫn nghe và tin vào lời của thầy.
Họ đã đáp lại bằng hành động đi theo Đức Giêsu: đó là bước hai.
Đi theo có thể coi là bắt đầu hành trình làm môn đệ.
Đức Giêsu đi trước, hai môn đệ đi sau (Ga 1,37).
Không rõ họ đi như vậy bao lâu, chẳng ai nói một câu.
Hai ông ngần ngại, nhút nhát không dám lên tiếng trước.
Đức Giêsu có biết rằng hai người này đang đi theo mình không,
hay đơn giản chỉ là tình cờ đi chung đường?
Có. Ngài biết rõ hai ông cố ý đi theo mình.
Và Ngài đã quay lại, đã nói câu nói đầu tiên: “Các anh tìm gì?”
Đây là bước thứ ba, bước của Đức Giêsu (Ga 1,38).
Các anh theo tôi để tìm gì? Các anh nghĩ tôi có thể cho cái gì?
Câu hỏi của Đức Giêsu bắt người ta đi vào lòng mình
để nhận ra đâu là khao khát sâu thẳm của trái tim.

Đức Giêsu đã mở lời, bắt đầu cuộc đối thoại.
Câu hỏi của Ngài đã được trả lời bằng một câu hỏi khác:
“Thưa Rabbi, Thầy ở đâu?” (Ga 1,38):
đó là bước thứ tư, biểu lộ lòng khao khát.
Chúng con muốn biết nhà của Thầy, muốn thăm nhà Thầy.
Muốn biết nhà Thầy vì chúng con muốn biết chính Thầy.
Muốn biết rõ một người thì chỉ mong đến nhà người ấy.
“Các anh hãy đến mà xem”: đó là bước thứ năm (Ga 1,39).
Lời mời của Đức Giêsu đáp lại lòng mong mỏi của họ.
Ngài mời họ đến nhà để vén mở cho họ thấy thế giới của mình.
Hai ông vui sướng đáp lại ngay, đó là bước thứ sáu (Ga 1,39).
Họ đã đến, đã xem thấy nơi ở, và đã ở lại với Đức Giêsu.
Có thể họ đã ở lại cả đêm để trò chuyện với vị Thầy mới.
Ngây ngất và hạnh phúc như người khám phá ra kho tàng,
Anrê nhận ra vị Thầy này chính là Đấng Mêsia (Ga 1,41).

Bao giờ cũng cần những người giới thiệu như Gioan Tẩy giả.
Và bao giờ cũng cần những người giới thiệu như Anrê.
Ông đã hưởng niềm vui quá lớn đến độ vào hôm sau
ông đã lập tức đi tìm người em là Simôn (Ga 1,41-42),
rối rít khoe với em về khám phá mới,
và không cần nhiều bước, ông dẫn em đến ngay với Đức Giêsu.
Philipphê cũng sẽ giới thiệu Đức Giêsu cho Nathanaen (Ga 1,45).
Chuyện giới thiệu Đức Giêsu sẽ còn kéo dài đến tận thế.
Nói chung rao giảng Tin mừng là tiếp tục giới thiệu.
Không ai có thể giới thiệu Đức Giêsu
nếu đã không đích thân gặp Ngài và tin Ngài.
Không ai thực sự gặp Đức Giêsu và tin Ngài
mà lại không muốn giới thiệu Ngài cho người khác.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
xin hãy đi trước con và làm thầy dẫn lối.
Con xin đi theo Ngài từng bước thôi.
Xin hãy đi sau con và làm người bảo vệ.
Con sẽ đưa Ngài đến thăm tệ xá của lòng con.
Xin hãy đi bên con và làm người bạn đường.
Con sẽ trò chuyện với Ngài suốt đường đi.

(gợi hứng từ Saint-Exupéry)

Cha Nguyễn Cao Siêu sj.