HỌC VIỆN GIÊ-SU

HỌC VIỆN GIÊ-SU

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Vì tình yêu không đòi lại, Thầy dạy không cấp bằng Vì Tình yêu chẳng đền bù, con học không bằng cấp Và tình yêu là môn học trên đường vào khổ giá.

HỌC VIỆN GIÊ-SU
(Tâm sự của một em
Học Viện Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang)

Ta đã đến ghi danh, và đã được thâu nhận,
Vào học viện Giê Su,
Ta học ngành Thập Giá nhiệm mầu,
Phân khoa Tình Thập Tự,
Môn học là Giê Su,
Thầy dạy chính là Ngài.
Ngài đón đợi ta từ ngoài cổng,
Ngài hướng dẫn ta từng đề tài,
Giúp ta làm luận án.

Thầy giảng bài thứ nhất:
Yêu nhau các con ơi,
Ngài nhấn đi nhắc lại,
Tình yêu đừng gian dối,
Tình yêu không đòi lại,
Tình yêu chẳng đền bù,
Vì tình yêu không đòi lại, Thầy dạy không cấp bằng
Vì Tình yêu chẳng đền bù, con học không bằng cấp
Và tình yêu là môn học trên đường vào khổ giá.

Ta say sưa lấy ‘nốt’
Ta chăm chú chép bài,
Yêu thương hết mọi người,
Cả kẻ thù con ơi…
Hãy yêu nhau như thầy,
Chết cho người thương mến.
Bài học chi xa lạ,
Bài học chi khó quá!
Thày dạy sao ngược đời!
Làm sao ta thực tập,
Làm sao nên nhân chứng,
Sứ giả của tim hồng
Giữa cuộc đời thù hận,
Trong kinh tế thị trường, lợi nhuận và hưởng thụ.
Ôi học viện Giê Su, ôi ông Thầy lạ quá,
Một lần đến ghi danh, xin được theo thầy mãi.