Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Họp Tất Niên 2014

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Họp Tất Niên 2014

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Trong tâm tình tạ ơn Chúa, lúc 9g00 ngày 17/01/2014, Ban hội đồng mục vụ giáo xứ họp mặt Tất Niên, cùng tham dự có cựu quý chức và cha sở Antôn.

Trong tâm tình tạ ơn Chúa, lúc 9g00 ngày 17/01/2014,  Ban hội đồng mục vụ giáo xứ họp mặt Tất Niên, cùng tham dự có cựu quý chức và cha sở Antôn.

Ban thường vụ khai mạc và công bố Lời Chúa

Đại diện Giáo khu Thánh Phêrô và Thánh Giuse báo cáo công việc mục vụ trong năm

Đại diện Giáo khu Thánh Martin và Đức Mẹ Vô Nhiễm báo cáo công việc mục vụ trong năm

Đại diện Giáo khu Thánh Phaolô và Thánh Phanxicô Xavie báo cáo công việc mục vụ trong năm

Đại diện GĐPTTT và ban Bà mẹ công giáo báo các

Đại diện Hội Đaminh và Legio báo cáo cuối năm.

Ca đoàn Gioan và Cecilia  báo cáo cuối năm.

Ban bác ái và ban kẻ liệt báo cáo cuối năm.

Đại diện ban giáo lý và Thiếu nhi Thánh Thể báo cáo cuối năm.

Đại diện Ban Truyền thông báo cáo

Ông chủ Tịch tổng hợp các báo cáo của các ban ngành.

Xin"click" lên hình để xem các hình trong album này

Ảnh: Martin Đức