Hội đồng mục vụ họp mặt Tất Niên và mừng Xuân Mậu Tuất

Hội đồng mục vụ họp mặt Tất Niên và mừng Xuân Mậu Tuất

Tin Giáo Xứ - Feb 09/02/2018

Sáng thứ Năm, ngày 8-2-2018, Cha sở Antôn cùng với quý vị trong hội đồng mục vụ và đại diện các ban ngành, đoàn thể trong giáo xứ đã tổ chức buổi họp tổng kết cuối năm tại hội trường.

Trước khi vào phần báo cáo là giờ phút thánh hóa buổi họp, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để công việc sắp triển khai được diễn ra tốt đẹp.

Hôm nay là buổi họp quan trọng nhất trong năm, vì  các vị đại diện báo cáo công việc trong năm, và nhìn lại những việc đã  làm hoặc chưa làm được để có hướng giải quyết  trong năm mới.

Sau khi các báo cáo cùng các đóng góp ý kiến được nêu ra, cha sở đúc kết và có lời chúc mừng các đơn vị đã hoàn thành tốt, đồng thời Ngài cũng nhắc nhở những đơn vị chưa hoàn thành, vì lý do chủ quan hay khách quan, cần cố gắng hơn nữa để thực thi công việc đã lãnh nhận.

Kế đến ông Chủ tịch đã triển khai công việc trong năm mới, nhất là một số việc chuẩn bị mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Sau cùng là phút hồi tâm, cha sở mời mọi người trong buổi họp cùng lắng đọng tâm hồn, trước là cám ơn Chúa đã ban nhiều ơn lành trên chúng ta, sau là xin lỗi Chúa  vì những lỗi lầm trong năm qua.

Cha sở kết thúc buổi họp bằng ghi thức ban phép lành đến cho quý vị tham dự. Ngài cũng cảm ơn tất cả quý vị đã cộng tác để cùng phát triển giáo xứ, và mời tất cả quý vị ở lại dùng tiệc tất niên và mừng năm mới 2018 do ngài khoản đãi.

Quý vị xem thêm album hình xin nhấn vào đây