Hôn nhân công giáo: Một Bí Tích

Hôn nhân công giáo: Một Bí Tích

Giới trẻ, hôn nhân và gia đình - Mar 24/03/2014

Hôn nhân công giáo: một Bí Tích thuở ban đầu tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ và người đã phán vì thế người ta đã lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.

Hôn nhân – Bí Tích đối với Giáo Hội công giáo ; hôn nhân là một thực tế con người mà chính Thiên Chúa đã thiết lập từ thuở ban đầu như một định chế tự nhiên chứ không phải do sáng kiến của con người, có nghĩa là nó bắt nguồn từ bản chất nhân loại và hướng về thiện ích của họ. Hôn nhân như một thực tế của con người  trở thành đối tượng của công trình tạo dựng. Nguồn gốc tinh thần và bản chất  của hôn nhân được kinh thánh xác nhận, được làm sáng tỏ trong giáo huấn của Chúa Giêsu và trong giáo thuyết của Hội thánh.

Định chế tự nhiên này được Chúa Giêsu nâng lên hành bí tích, nghĩa là trở thành dấu chỉ tình yêu nối kết Đức Kitô và Giáo hội của Người, một dấu hiệu thể hiện ý nghĩa sâu xa của hôn nhân và nơi tình yêu này đôi bạn múc nguồn sức mạnh và sự can đảm yêu thương nhau và giúp đỡ nhau khi hạnh phúc cũng như lúc gian nan thử thách, đồng thời sẵn sàng tin tưởng và đón nhận con cái, nuôi dưỡng và giáo dục chúng như một ân huệ cha trao ban.

1-    Do giao ước hôn nhân, một người nam và một người nữ thiết lập giữa họ một cộng đồng sống chung trọn đời. Từ bản chất giao ước này hướng tới thiện ích của đôi bạn như hướng tới việc sinh sản và giáo dục con cái – Đối với những người đã chịu phép Thánh tẩy Đức Kitô đã nâng giao ước của họ lên hang Bí tích.

2-    Do đó nơi những người đã chịu Thánh tẩy không thể có khế ước hôn nhân mà không đồng thời là Bí Tích ( giáo luật đ.1057)

3-    Sự ưng thuận trong hôn nhân là hành vi của ý chí qua đò một người nam và một người nữ trao ban và đón nhận nhau để thiết lập hôn phối bằng một giao ước không thể thu hồi lại, vì vậy hôn nhân công giáo còn gọi là đơn hôn và vĩnh hôn( gọi là bất khả phân ly). Theo tinh thần của cộng đồng Vaticanô II và của giáo luật hôn nhân là một giao ước giữa một người nam và một người nữ được thực hiện bằng sự trao đổi ưng thuận tạo nên một cộng đồng sự sống.

Đối tượng của sự ưng thậun chính là trao hiến cho nhau và đón nhận nhau, quyết tâm trung thành với nhau và đ1on nhận nhau quyết tâm trung thành với nhau suốt đời và trong cuộc sống gia đình.

4-    Vì lý do này, Hội thánh thường đòi buộc các tín hữu phải kết hôn theo thể thức của Hội thánh, có nhiều lý do để giải thích quy định này.
Hôn nhân mang tính Bí tích là một hành vi phụng vụ. Bởi vậy nên được cử hành trong phụng vụ công khai của Hội thánh.

Hôn nhân đưa người ta vào một bậc sống trong Hội thánh mang lại những quyền lợi và nghĩa vụ trong Hội thánh giữa  đôi phối ngẫu và đối với con cái.

Bởi vì hôn nhân là một bậc sống trong Hội thánh nên cần thiết phải có sự chắc chắn về hôn nhân ( vì vậy bắt buộc phải có các  nhân chứng)

Tính chất công khai của sự  ưng thuận bảo vệ sự ưng thuận đó sau khi đã được thực hiện và trợ giúp con người chung thủy với lời ưng thuận đó.
Để sự ưng thuận của hai người phối ngẫu là một hành vi tự do và có trách nhiệm, để cho hôn ước có những nền tảng nhân bản và Kitô giáo một cách vững chắc, lâu bền hơn, việc chuẩn bị là hết sức quan trọng.

Gương sáng và sự giáo dục do cha mẹ và gia đình luôn là con đuồng đặc biệt cho việc chuẩn bị này.

Nhiệm vụ của các mục tử và của cô5ng đoàn Kitô hữu như là của gia đình Thiên Chúa là cần thiết đã trao ban những giá trị căn bản Kitô giáo về hôn nhân và gia đình nhất là trong thời đại chung, những bạn trẻ đã cảm nghiệm những cảnh gia đình tan vỡ, các gia đình này không còn mang lại sự đầy đủ được sự khai tâm.

Những người trẻ phải được giáo dục một cách thích hợp, đúng lúc, nhất là trong khung cảnh gia đình mình, về phẩm giá, nhiệm vụ và công việc  của tình yêu phu phụ, để sau khi đã  được dạy dỗ bảo toàn đức khiết tịnh, lúc đến tuổi thích hợp họ có thể từ thời kỳ đ1inh hôntrong trắng bước vào đời sống hôn nhân.

Hôn nhân công giáo: một Bí Tích thuở ban đầu tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ và người đã phán vì thế người ta đã lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai nhưng chỉ là một xương một thịt – Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly.( MT: 19,4-6).

Simon Lê Công Đình