Hôn nhân đồng tính

Hôn nhân đồng tính

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

Một số quốc gia trên thế giới đã cho phép hôn nhân đồng tính, nước Hoakỳ thì chỉ một số tiểu bang cho phép mà thôi, còn nước Úc của chúng ta chưa có luật đó, mặc dầu người đồng tính đã sống chung với nhau …

Một số quốc gia trên thế giới đã cho phép hôn nhân đồng tính, nước Hoakỳ thì chỉ một số tiểu bang cho phép mà thôi, còn nước Úc của chúng ta chưa có luật đó, mặc dầu người đồng tính đã sống chung với nhau.

Theo luật pháp của quốc gia Úc về hôn nhân được ban hành vào năm 1961, thì “Hôn nhân là sự kết hiệp tự nguyện giữa người nam và người nữ, mà không liên hệ gì đến mọi người khác”. Ở Úc một số người đồng tính địa vị cao như ông Alan Joyce tổng giám đốc hãng máy bay Qantas, Thủ lãnh Ðãng Xanh ông Bob Brown, bà Tổng trưởng tài chánh hiện nay của đãng Lao Ðộng Penny Wong. Tôi còn được nghe nói là bà Ðô Trưởng nữa.

Tuần qua từ ngày 1–/4/12 Ðại Hội Ðãng Lao Ðộng (ba năm một lần) đã diễn ra tại Convention Center ở Darling Harbour, Sydney. Trong kỳ đại hội nầy họ có bàn thảo về vấn đề Hôn Nhân Ðồng Tính hầu đưa ra thành luật, nhưng không xong bởi có phần ủng hộ cũng như chống đối, cuối cùng họ quyết định để các Dân Biểu biểu quyết theo lương tâm, có nghĩa là không bắt buộc theo ý của đãng đưa ra, lúc đó chắc còn phải qua Hạ Viện nữa.

Vấn đề đồng tính nầy ngày trước người ta còn kín đáo, nhưng này nay thì không còn nữa, hằng năm vào Tháng ba thì tại Sydney có cuộc diễn hành của những người đồng tính, rất nhiều người tham gia cũng như đến xem, giống như là Ngày Hội vậy.

Thật ra vấn đề đồng tính nầy đã có từ ngàn xưa, hơn 4,000 năm trước Chúa Giáng Sinh (BC) Kinh thánh ghi lại trong câu chuyện ông Lót cháu của Ápraham sống trong thành Sôđôm, thành nầy dân đồng tính rất nhiều, hôm đó có hai thiên sứ viếng thăm ông Lót, nhưng họ thấy nên buộc ông Lót giao hai thiên sứ cho họ để họ làm tình. Nhưng ông Lót không chịu, mà giao hai người con gái mình cho họ. Nhưng họ quyết muốn hai vị thiên sứ ấy, nên muốn hại ông Lót, nhưng sau đó thiên sứ đã khiến cho mắt họ quáng lòa không thấy đường (Sáng thế ký 19:1-11).

Có người cho rằng, người đồng tính đó là bản chất của họ khi sanh ra, nhưng không, Kinh thánh không có nói như vậy. Với con người thì việc đồng tính hay hôn nhân đồng tính thì không có gì, nhưng với Chúa đó là một tội gớm ghiếc, và sẽ bị Chúa đoán phạt, lời Chúa cho biết “Ấy vì cớ đó mà Ðức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đờn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đờn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đờn ông cùng đờn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng với điều lầm lỗi của mình” (Rôma 1:24-28).

Bạn nghĩ sao?
 

MS Trần Ngọc Chánh