Bài đọc lễ cưới – Phụng vụ lời Chúa

Bài đọc lễ cưới – Phụng vụ lời Chúa

Cẩm Nang Các Nghi Thức - Mar 24/03/2014

Tiếp theo là phụng vụ lời Chúa như thường lệ. Có thể đọc một hay hai bài đọc, nhưng theo hoàn cảnh, cũng có thể chỉ đọc một bài. Luôn phải chọn ít là một bài đọc rõ ràng nói về hôn nhân.

Bài đọc I: St 2,18-24

“Và hai người sẽ thành một xương một thịt.”

 Bài trích sách Sáng Thế.

 Chúa là Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình không tốt; Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó". Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Ađam, để xem ông gọi chúng là gì. Ađam gọi sinh vật thế nào, thì đó là tên nó.

Ađam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng. Nhưng Ađam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Ađam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông, rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Ađam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Ađam. Ađam nói: “Nàng là xương lấy từ xương tôi, và thịt lấy từ thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là Đàn bà, vì được lấy ra từ đàn ông.

Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình; và hai người sẽ thành một thân xác.

Đó là lời Chúa.

Hoặc: Tb 8,5-10

 “Nguyện cho cả hai chúng con đều sống khang an tới tuổi già.”

Bài trích sách Tôbia.

 Buổi tối hôm thành hôn, Tôbia đã nói với Sara rằng: “Chúng ta là con cháu của các thánh, chúng ta không thể kết bạn như những người chư dân, họ không nhìn biết Thiên Chúa”. Thế rồi cả hai người cùng đứng dậy thành khẩn cầu xin cho được an lành. Tôbia đã nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con! Trời đất, bể khơi, khe suối, sông ngòi và mọi loài Chúa dựng nên, ở những nơi đó, hết thảy chúng hãy ca tụng Chúa! Chúa đã dùng bùn đất tác tạo Ađam, và ban cho ông được Evà làm người nội trợ. Và giờ đây, thân lạy Chúa, Chúa biết rằng không phải vì lý do sắc dục mà con cưới cô em đây làm vợ, song chỉ vì mến yêu dòng dõi những người biết ca tụng danh Chúa tới muôn đời”. Sara cũng nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, nguyện cho cả hai chúng con đều sống khang an tới tuổi già”.

Đó là lời Chúa.

 Đáp ca: Tv 127 (128), 1-2.3.4-5

 Đáp: Phúc thay những ai biết kính sợ Chúa (c. 1a).

Hoặc : Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa (c. 4).

Xướng: 1. Phúc cho ai biết kính sợ Chúa, và bước đi trong đường lối Ngài. Thành quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng bạn có phúc và những gặp may. – Đáp.

2. Hiền thê bạn như cây nho sai trái, trong gia thất của bạn; con cái bạn như chồi non ô-liu, sum sê quanh bàn ăn của bạn. – Đáp.

3. Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa. Từ Sion, xin Chúa chúc lành cho bạn. Chúc bạn thấy Giêrusalem phồn vinh mọi ngày trong suốt cuộc đời, và được thấy con cái cháu chắt. – Đáp.

 Bài đọc II: Ep 5,2a.21-33

 “Mầu nhiệm này thật lớn lao; tôi muốn nói về

  Đức Kitô và Hội Thánh!”

  Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

  Anh em thân mến,

Anh em hãy sống trong tình yêu thương, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta.

Anh em hãy tùng phục nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy tùng phục chồng mình, như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội Thánh, chính Người là Đấng Cứu Độ thân thể mình. Như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng trong mọi sự như vậy.

Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, và nộp mình vì Hội Thánh, để thánh hóa Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời mà thanh tẩy Hội Thánh, để bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không tì ố, không vết nhăn, hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để Hội Thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình; vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó, như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể Người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao; tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh! Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình; còn vợ hãy kính trọng chồng.

Đó là lời Chúa.

 Hoặc: Cl 3,12-17

  “Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện”.

  Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôssê.

  Anh em thân mến,

Như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em, sự bình an mà anh em được mời gọi đến hưởng trong một thân thể. Anh em hãy cảm tạ tri ân.

Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào; với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.

Đó là lời Chúa.

  Alleluia và câu xướng trước bài Tin Mừng:

  Alleluia, alleluia. (1 Ga 4, 7b)

  Người nào yêu thương yêu thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Alleluia.

  Hoặc:

  Alleluia, alleluia. (1 Ga 4,8b và 11)

  Thiên Chúa là Tình yêu. Chúng ta phải yêu thương nhau, như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Alleluia.

  Tin Mừng: Mt 19,3-6

  “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô.

  Khi ấy, có những người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để thử Người, họ nói: "Người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không?"

Người đáp lại: "Các ông chẳng đọc thấy điều này sao: thuở ban đầu, Tạo Hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và Ngài phán: "Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác?”Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly".

Đó là lời Chúa.

Hoặc: Ga 2,1-11

 “Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”.

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

 Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có Mẹ Chúa Giêsu ở đó; Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, Mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với Mẹ: "Thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến Tôi và Bà, giờ Tôi chưa đến.” Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo.”

Ở đó có sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc", và họ đã đem đi. Khi người

quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ đã tin Người.

Đó là lời Chúa.

Sau bài Tin Mừng, trong bài giảng, linh mục dựa vào bản văn Thánh kinh, trình bày mầu nhiệm hôn nhân Kitô giáo, phẩm giá tình yêu phu phụ, ân sủng bí tích và trách nhiệm của vợ chồng. Nhưng cần lưu ý tới những hoàn cảnh khác nhau của các đương sự.

CỬ HÀNH HÔN PHỐI

Nếu hai hay nhiều đôi hôn nhân cử hành cùng một lúc, thì những câu hỏi trước khi tỏ bày cũng như chính công thức tỏ bày và cả công thức tiếp nhận sự ưng thuận, phải đọc riêng cho từng đôi; còn những công thức khác, kể cả lời nguyện chúc hôn, thì đọc một lần chung cho tất cả, để ở số nhiều.

Mọi người đứng, cả những người sắp kết hôn. Hai người làm chứng đứng hai bên những người sắp kết hôn. Linh mục dùng bản văn sau đây hoặc những lời tương tự để nói với những người sắp kết hôn:

Các con (ac, ôb) rất thân mến,

Các con (ac, oâb) cùng nhau đến nhà thờ,

để ý muốn kết hôn của các con (ac, ôb)

được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh

trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn.

Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành

cho tình yêu phu phụ của các con (ac, ôb),

và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con (ac, ôb)

nên phong phú và vững mạnh,

để các con (ac, ôb) mãi mãi chung thủy với nhau

và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân,

như chính Người đã dùng bí tích Thanh tẩy

mà thánh hiến các con (ac, ôb).

Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh,

Cha (tôi) hỏi các con (ac, ôb) về ý định của các con (ac, ôb):

 Những câu hỏi trước khi tỏ bày sự ưng thuận

Lúc ấy linh mục hỏi họ về sự tự do, về lòng chung thủy, về việc đón nhận và giáo dục con cái. Từng người trả lời.

Anh (ông) T. và chị (bà) T.

Các con (ac, ôb) đến đây để kết hôn với nhau,

các con (ac, ôb) có bị ép buộc không?

Từng người đáp: Thưa không.

Linh mục:

Các con (ac, ôb) có hoàn toàn tự ý và tự do không?

Từng người đáp: Thưa có.

Linh mục:

Khi chọn đời sống hôn nhân, các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?

Từng người đáp: Thưa có.

Có thể bỏ câu hỏi sau, nếu thấy không hợp, ví dụ hai người đã lớn tuổi.

Các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu thương

và đón nhận con cái Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng

theo luật Đức Kitô và Hội thánh không?

Từng người đáp: Thưa có.

Tỏ bày sự ưng thuận

Linh mục mời hai người phối ngẫu tỏ bày sự ưng thuận lấy nhau.

Vậy, bởi vì các con (ac, ôb)

đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện,

các con (ac, ôb) hãy nắm tay nhau

và nói lên sự ưng thuận của các con (ac, ôb)

trước mặt Thiên Chúa và Hội thánh.

Hai người nắm tay phải của nhau.

Chú rể nói:

Anh là T. nhận em T. làm vợ của anh,

và hứa giữ lòng chung thủy với em,

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,

khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,

để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.

Cô dâu nói:

Em là T. nhận anh T. làm chồng của em,

và hứa giữ lòng chung thủy với anh,

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,

khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,

để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.

____________________________________________________________  

Nếu vì lý do mục vụ và thấy tốt hơn, nên dùng câu hỏi để giúp hai người bày tỏ sự ưng thuận kết hôn với nhau, linh mục hỏi chú rể trước:

Anh (ông) T. có muốn nhận chị (bà) T. làm vợ của anh (ông)

và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chị (bà),
khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,
để yêu thương và tôn trọng chị (bà)
mọi ngày suốt đời anh (ông) không?

Chú rể đáp: Thưa có.

Linh mục hỏi cô dâu:

Chị (bà) T. có muốn nhận anh (ông) T. làm chồng của chị (bà)
và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh (ông),

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,
để yêu thương và tôn trọng anh (ông)
mọi ngày suốt đời chị (bà) không?

Cô dâu đáp: Thưa có.

_______________________________________________

Tiếp nhận sự ưng thuận

Linh mục tiếp nhận sự ưng thuận và nói với hai người:

Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận

các con (ac, ôb) vừa tỏ bày trước mặt Hội thánh,

và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con (ac, ôb).

Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. 

Linh mục mời gọi những người hiện diện chúc tụng Chúa:

Nào ta chúc tụng Chúa.

Mọi người đáp: Tạ ơn Chúa.

Có thể dùng một lời tung hô khác. 

Làm phép và trao nhẫn

Linh mục đọc:

Xin Chúa ban phúc X lành cho những chiếc nhẫn này

mà các con (ac, ôb) sắp trao cho nhau

làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy.    

Đ. Amen. 

Tùy nghi rảy nước thánh trên nhẫn và trao cho vợ chồng.

Người chồng lấy nhẫn dành cho vợ, xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của vợ, và tùy nghi có thể nói:

Em T., xin em nhận chiếc nhẫn này

làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Người vợ cũng lấy nhẫn dành cho chồng, xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của chồng và tùy nghi có thể nói:

Anh T., xin anh nhận chiếc nhẫn này

làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Lúc này toàn thể cộng đoàn có thể hát một thánh thi hoặc một thánh ca ngợi khen.

Sau đó như thường lệ, đọc lời nguyện chung. Tiếp đó, đọc kinh Tin kính nếu là ngày buộc phải đọc.