Họp hội đồng mục vụ giao xứ chuẩn bị mừng Chúa Phục Sinh

Họp hội đồng mục vụ giao xứ chuẩn bị mừng Chúa Phục Sinh

Tin Giáo Xứ - Mar 13/03/2018

Để chuẩn bị tâm hồn cho giáo dân cũng như các nghi thức  trong Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh. Vào lúc 19g thứ Hai ngày 12-3-2018 tại hội trường giáo xứ, Hội đồng mục vụ và các đại diện ban ngành đoàn thể, dưới sự chủ trì cha sở Antôn  đã có buổi họp trù bị  cho công việc quan trọng sắp tới của giáo xứ, trong việc kỷ niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu và mừng Chúa sống lại.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào đầy