HƯƠNG THƠ TÌNH CHÚA

HƯƠNG THƠ TÌNH CHÚA

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Lời đầu ngày con cảm tạ ơn Cha Hừng đông đến cho hoa đời tươi nở


Lời đầu ngày con cảm tạ ơn Cha
Hừng đông đến cho hoa đời tươi nở
Tình thương yêu trong tâm Ngài muôn thuở
Cho cánh đồng mầu mỡ thẳm xanh tươi

Gió rung rinh ru vạn cánh hoa cười
Chim ca hát danh Người ơn cảm mến
Quyện thành thơ dâng lên như ngọn nến
Hướng lên Ngài đích đến vạn tình thương

"Ánh Sáng Ngài" cho vạn vật ân thưởng
Đưa muôn loài chung hưởng ngước lên cao
Cùng tinh tú cất lên vạn lời chào
Quy bước đi tìm vào "đường chân lý"

"Đường Ánh Sáng" là "đường chân-thiên-mỹ"
Đường nhân lành đẹp ý Chúa thưởng ban
Đường ngược lại, chỉ là đường dối gian
Đường ngụy tạo, ngược "Lời" ban sự sống

Như "Ánh Sáng" làm cho đời tỉnh mộng
Cho vần thơ, cánh hồng tỏa hương kinh
Sáng rực lên dâng trọn cả tâm tình
Lời kinh đầu "bình minh" dâng lên Chúa.

 

Trầm Hương Thơ 10.08.2013