Huynh đoàn Đa-Minh mừng Bổn Mạng

Huynh đoàn Đa-Minh mừng Bổn Mạng

Huynh Đoàn Đa Minh - Dec 13/12/2017

Thứ Ba ngày 12/12/2017, Giáo hội mừng lễ kính Thánh Simon Phan Đắc Hòa Tử Đạo, một mẫu gương chịu đau khổ hy sinh vì đức tin của  thánh tử đạo Việt Nam. Đồng thời hôm nay cũng là lễ mừng Bổn Mạng của Huynh đoàn Đa-Minh giáo xứ.

Nhân dịp bổn mạng, anh chị em Huynh đoàn trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa dâng lễ tạ ơn vào lúc 17h30 tại nhà thờ Phú Hòa. Cha sở Antôn chủ tế Thánh lễ cùng cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện nhờ lời cầu bầu của thánh bổn mạng xin Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên quý ông bà và anh chị em.

Mừng lễ bổn mạng là dịp các hội viên nhìn lại các hoạt động của mình. Cha Antôn nhắn nhủ các đoàn viên noi gương  thánh bổn mạng Simon Phan Đắc Hòa đã bền lòng chịu khổ vì Chúa: “ Tham gia hội đoàn là phải chấp nhận hy sinh: hy sinh trong đời sống, trong hoạt động, trong gia đình…” Chính Huynh đoàn Đa Minh là những người giáo dân sống Mầu Nhiệm Mân Côi, làm việc tông đồ, nên thánh giữa đời và thánh hóa trần gian bằng chứng tá tập thể ngay tại địa phương nhất là môi trường giáo xứ.

Kết thúc Thánh lễ, sau lời cảm ơn Cha sở cùng cộng đoàn của chị Hội trưởng, Cha Antôn ban phúc lành và chúc cho Huynh đoàn Đa-Minh ngày càng phát triển và có thêm nhiều hội viên tham gia.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link đây

Văn Chung