Kết thúc tháng Mân Côi trong giáo xứ

Kết thúc tháng Mân Côi trong giáo xứ

Tin Giáo Xứ - Nov 02/11/2015

Tối 31/10/2015 cũng là ngày kết thúc tháng đọc kinh Mân Côi luân phiên, kính Mẹ Maria của các giáo khu trong xứ.

Đọc kinh Mân Côi vẫn là một truyền thống tốt đẹp trong Giáo hội và luôn được khuyến khích, tùy vào điều kiện của mỗi nơi. Lòng sùng kính Mẹ Maria của người Kitô hữu, là thiêng liêng trong suốt cả cuộc đời và luôn được thể hiện trong đời sống hằng ngày trong mọi hoàn cảnh của từng người.

Có thể nói chương trình đọc kinh gia đình, do cha sở Antôn hướng dẫn đến ban điều hành các giáo khu, để triển khai trong toàn giáo xứ, kể từ khi Ngài nhậm xứ đã đi vào nề nếp trong sinh hoạt đức tin. Riêng tháng Mười  Mân Côi còn thể hiện đời sống đạo qua tiình liên đới với nhau. Giờ kinh Mân Côi giúp thánh hoá các gia đình, đồng thời cũng làm gia tăng tình thân ái giữa các gia đình trong giáo khu. Hình ảnh cộng đoàn tề tựu tại một gia đình, cùng hiệp ý suy niệm, cầu nguyện với Mẹ Maria qua kinh Mân Côi và dâng gia đình cho Đức Mẹ, đã dần dần trở nên quen thuộc và đi vào truyền thống tốt đẹp của giáo xứ.

Mỗi lần chúng ta đọc kinh Kính Mừng là mỗi lần chúng ta lập lại lời chào của Thiên Thần Gabriel tới Đức Mẹ Maria : “Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà”. Rất đẹp lòng Chúa. Xin Mẹ Maria  đầy ơn phước cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta, soi sáng để các gia đình, ông bà, cha mẹ, con cái luôn được sự khôn ngoan để hiểu biết sự mầu nhiệm của kinh Mân Côi và áp dụng những tràng kinh này trong đời sống hằng ngày.

GX doc kinh 2015 (14) GX doc kinh 2015 (15)
GX doc kinh 15 gx doc kinh 16
gx doc kinh 19 gx doc kinh 22
GX doc kinh 2015 (5) GX doc kinh 2015 (16)
GX doc kinh 2015 (11) GX doc kinh 2015 (12)
GX doc kinh 2015 (7) 12109301_685463881590296_125641783967371661_n

Bài :Văn Chung & Hình : Thọ và Chung