Khẩu Hiệu và Biểu Tượng Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Phêrô Huỳnh Văn Hai

Khẩu Hiệu và Biểu Tượng Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Phêrô Huỳnh Văn Hai

Tin Giáo Hội Việt Nam - Oct 19/10/2015

Khẩu Hiệu và Biểu Tượng Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Phêrô Huỳnh Văn Hai.

Khau hieu GM vinh long

Khau hieu GM vinh long 1

(WGP.Vĩnh Long 18.10.2015)