Khu giáo 3 tĩnh tâm mừng kính Thánh Martinô

Khu giáo 3 tĩnh tâm mừng kính Thánh Martinô

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Trong tâm tình hân hoan mừng kính Thánh Martino De Porres Bổn mạng khu giáo 3.

Trong tâm tình hân hoan  mừng kính Thánh Martino De Porres Bổn mạng khu giáo 3.

Để giúp giáo dân trong khu hiểu thêm về các Đức tính: Khiêm Nhường, Kính Mến, Mạnh Mẽ… , cũng như học hỏi và bắt chước nhân đức của Ngài,  Vào lúc 18:30 thứ Tư ngày 30-10-2013, Ban điều hành khu giáo tổ chức giờ kinh và suy ngẫm về nhân đức trong cuộc đời của Thánh Nhân.

Thánh Martinô De Porres

Ban chấp hành khu giáo và bà con giáo dân cùng suy ngẫm về các Nhân đức của Thánh Martinô

Bà con giáo dân đang hướng lòng về Thánh Martinô

Sau giờ kinh hướng về Thánh Martinô, bà con giáo dân chụp hình lưu niệm với Thánh Nhân

Ban chấp hành và cộng tác viên khu giáo Martinô chụp hình lưu niệm.

Quý vị xem thêm hình xin click vào đây

Hình ảnh: ThucDo