Khu giáo III Martinô: Phát quà Xuân chia sẻ

Khu giáo III Martinô: Phát quà Xuân chia sẻ

Khu Giáo III Thánh Martinô - Mar 24/03/2014

Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, khu giáo Martinô tổ chức chương trình “Xuân chia sẻ” hòng chia sẻ đến với những gia đình khó khăn, neo đơn, bệnh tật trong khu giáo.

Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, khu giáo Martinô tổ chức chương trình "Xuân chia sẻ" hòng chia sẻ đến với những gia đình khó khăn, neo đơn, bệnh tật trong khu giáo. Đây chính là nghĩa cử cao đẹp mà người công giáo, ý thức để sống tinh thần Lời Chúa: Bác ái là yêu thương, chia sẻ. Xin Chúa chúc lành cho mọi việc chúng con làm, hầu làm sáng danh Chúa. Amen

Ban điều hành chuẩn bị gửi quà đến các gia đình khó khăn.

Anh không còn cha mẹ và mắc bệnh

Ban điều hành gửi quà đến Cụ cao  niên

Anh ở thuê trong những phòng chưa đầy 10M2

Cụ bệnh tai biến không đi lại được

Chị có hoàn cảnh khó khăn

Anh không nhà cửa và bị bệnh về thần kinh

Chị bị bệnh và đi lại rất khó khăn

Xem thêm hình: xin nhấm vào đây

ThucDo