Khu giáo VI đọc kinh tháng Mân Côi

Khu giáo VI đọc kinh tháng Mân Côi

Khu Giao VI Thánh Phanxicô Xavie - Mar 24/03/2014

Khu giáo VI đọc kinh tháng Mân Côi

Ban điều hành Khu giáo VI và giáo dân cùng đọc kinh trong tháng Mân Côi